รายการสินค้าที่คุณต้องการ
รูปแบบแว่นตาของคุณ
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? แว่นตา Rodenstock
แว่นตาของคุณ
กรอบแว่นตาของคุณ
ศูนย์แว่นตาใกล้คุณ
ค้นหาศูนย์แว่นตา You can attach your wish list directly to your appointment booking

ติดต่อทีมงาน Rodenstock

คำนำหน้าชื่อ*
Rodenstock ขอรับรองว่าข้อมุลของคุณจะเป็นความลับตามข้อบังคับทางกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล/พฤติกรรมการใช้งานของคุณ และนำไปวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า
*ช่องที่ต้องป้อนข้อมูล
Rodenstock Asia Ltd. Ladkrabang Industrial Estate

Export Processing Zone 3, 201 -204 Moo 4, Chalongkrung Road
Lamplatiew, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
อีเมล asia@rodenstock.com

คำขอนัดหมาย

ส่งคำขอนัดหมายให้ศูนย์แว่นตาที่ต้องการโทรศัพท์
??data.request.mail??

รายการสินค้าที่คุณต้องการ

เพื่อให้ทางศูนย์แว่นตาสามารถเตรียมการนัดหมายได้อย่างเหมาะสม โปรดแนบรายการสินค้าที่ต้องการ รวมทั้งระบุรุ่นของแว่นตาและกรอบแว่นที่คุณเลือกไปพร้อมกับคำขอนัดหมาย

เราได้ดำเนินการส่งคำขอนัดหมายของคุณเรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปให้กับ

และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันข้อมูลที่ส่งให้กับศูนย์แว่นตาดังกล่าวในเร็วๆ นี้ จากนั้นทางศูนย์แว่นตาจะทำการติดต่อเพื่อนัดหมายกับคุณโดยตรง

กลับไปที่หน้าหลัก
ขออภัย ไม่สามารถส่งคำขอของคุณได้!

โปรดลองใหม่อีกครั้ง

Loading