การตรวจวัดสายตาออนไลน์ของเรา:

ทดสอบด้วยตัวคุณเอง!

scroll down
แว่นตา Rodenstock
รายการสินค้าที่คุณต้องการ
ศูนย์แว่นตาใกล้คุณ

คุณมองเห็นชัดเจนเพียงใด
การตรวจวัดสายตาออนไลน์ของเรา: ทดสอบด้วยตัวคุณเอง!

สายตาของคนเรามักเกิดความผิดปกติมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว การตรวจวัดสายตาออนไลน์ของเราจะช่วยให้คุณทราบเกี่ยวกับความสามารถในการมองเห็นของดวงตาของคุณในเบื้องต้น มาวัดสายตาของคุณกัน! โปรดทราบ: การทดสอบด้วยตนเองไม่สามารถแทนที่การทดสอบสายตาจากผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการโดยนักทัศนมาตรหรือจักษุแพทย์ได้

หากคุณพบว่าตนเองไม่สามารถมองเห็นได้ชัดในระยะใกล้หรือระยะไกล อาจเป็นไปได้ว่าคุณมีภาวะสายตาบกพร่อง

หากคุณมีภาวะสายตาสั้น คุณจะสามารถมองเห็นได้ชัดในระยะใกล้โดยไม่ต้องใช้แว่นตา แต่จะเห็นภาพระยะไกลพร่ามัวและไม่ชัดเจน สาเหตุหลักๆ ได้แก่ การที่นัยน์ตายาวกว่าปกติ (กระบอกตาสั้น) ทำให้เกิดภาพขึ้นก่อนถึงจอประสาทตาและไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
สำหรับภาวะสายตายาวนั้นมีสาเหตุหลักๆ จากการที่นัยน์ตาสั้นกว่าปกติ (กระบอกตายาว) ทำให้เกิดภาพขึ้นหลังจอประสาทตา ภาพที่ได้จึงไม่ชัดเจน ซึ่งแม้บางครั้งจะสามารถปรับระยะการมองเห็นได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็จะทำให้มองเห็นในระยะใกล้ได้ไม่ชัดเจน

ทดสอบการมองเห็น

เมื่อคุณต้องเหยียดแขนเพื่อให้อ่านหนังสือได้ชัดเจน: สายตายาวคือภาวะสายตาบกพร่องที่พบมากที่สุดตามอายุที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการมองระยะใกล้จะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องเหยียดแขนออกเพื่ออ่านหนังสือหรือจดหมาย สาเหตุหลักๆ เกิดจากภาวะสายตาผู้สูงอายุ รวมถึงผลที่ตามมา ได้แก่ การที่เลนส์ตามีความยืดหยุ่นน้อยลง

เลนส์โปรเกรสซีฟคือสิ่งที่จะช่วยปรับภาวะสายตาผู้สูงอายุให้สามารถมองเห็นในระยะต่างๆ ได้อย่างชัดเจนโดยไม่จำกัด และสำหรับการทำงาน แว่นตาคอมพิวเตอร์รุ่นพิเศษพร้อมเลนส์เนียร์คอมฟอร์ท Ergo® จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทดสอบภาวะสายตาผู้สูงอายุ

ภาวะตาโค้งคือการที่กระจกตามีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ สาเหตุหลักๆ ได้แก่ การที่สายตาเอียงเล็กน้อย

ประมาณ 70% ของผู้สวมแว่นตามีภาวะสายตาเอียง ซึ่งหมายความว่ามีความโค้งของกระจกตาผิดปกติ การผิดรูปของกระจกตาในแบบต่างๆ จะทำให้การหักเหของแสงผิดเพี้ยนไป ส่งผลให้เห็นวัตถุทรงกลมเป็นทรงรี เป็นต้น ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ภาวะสายตาเอียง"

ภาวะความโค้งของกระจกตาผิดปกติสามารถแก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาเอียง ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมได้ด้วยเลนส์ Rodenstock เพื่อให้คุณกลับมามองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างเป็นปกติและชัดเจนได้อีกครั้ง

ทดสอบความโค้งของกระจกตา

การมองเห็นสีผิดปกติมักเกิดร่วมกับภาวะสายตาบกพร่องหลายกรณี และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

การมองเห็นสีผิดปกติหรือภาวะตาบอดสี ทั้งสองคำมักจะใช้สลับกัน แต่ภาวะสายตาผิดปกติทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกัน โดยคำว่า "ตาบอดจางสีแดง" หรือ "ตาบอดจางสีเขียว" หมายถึงภาวะบกพร่องในการรับรู้สีแดงหรือสีเขียว หมายความว่าจะเห็นสีดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้มและสีจัดเป็นพิเศษ

ส่วนอาการตาบอดสีต่างๆ จะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า anopia ผู้ที่มีอาการตาบอดสีแดงหรือตาบอดสีเขียวจะไม่มีส่วนรับรู้สีแดงและเขียวบนจอประสาทตา และจะมองเห็นทั้งสองสีเป็นสีเทาอ่อน แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่สามารถรักษาภาวะการมองเห็นสีผิดปกติหรือภาวะตาบอดสีได้ แต่การใช้เลนส์ปรับสีจะช่วยลดความถี่ในการเกิดภาวะไวแสงของดวงตาลงได้

ทดสอบการรับรู้สี

หากจะกล่าวแบบง่ายๆ จอประสาทตาก็คือพื้นที่รับภาพที่มีการแสดงภาพสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา โดยจะมีการส่งสัญญาณการกระตุ้นด้วยแสงไปยังสมอง

ในการทดสอบจอประสาทตา จะใช้การทดสอบการมองเห็นแบบ Amsler ซึ่ง Amsler grid จะสามารถตรวจสอบความผิดปกติที่ส่งผลต่อศูนย์กลางของจอประสาทตาได้ ภาวะจุดกลางรับภาพเสื่อมจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียความชัดเจนในการมองเห็นบริเวณกึ่งกลางของดวงตาไปทั้งหมดหรือบางส่วน แต่การมองเห็นบริเวณโดยรอบจะยังคงเป็นปกติ เนื่องจากเฉพาะบริเวณกลางจอประสาทตาเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ
ภาวะจุดกลางรับภาพเสื่อมจำเป็นต้องรับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ หากคุณไม่พอใจกับผลการทดสอบ โปรดไปพบจักษุแพทย์

ทดสอบการทำงานของจอประสาทตา

ลานสายตาหรือขอบเขตการมองเห็น คือภาพที่เรามองเห็นเมื่อมองตรงไปข้างหน้าโดยที่ศีรษะตั้งตรง

โดยครอบคลุมทุกสิ่งที่ปรากฏบนจอประสาทตา ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมที่รับรู้ได้ แม้จะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้คมชัดเพียงใดก็ตาม

ทดสอบลานสายตา

ปรับการมองหน้าจอให้ชัดยิ่งขึ้น

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 2-3 อย่างและแว่นตาชนิดพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์หรือแว่นตาเนียร์คอมฟอร์ท ช่วยให้คุณทำงานบนหน้าจอได้อย่างสบายตายิ่งขึ้น ทั้งนี้การตั้งค่าหน้าจอที่ใช้ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยเช่นกัน

ปรับการมองหน้าจอให้ชัดยิ่งขึ้น

ทดสอบการมองเห็น

คุณมองเห็นในระยะต่างๆ ได้ชัดเจนเพียงใด ลองเลย!

 1. ดาวน์โหลดแบบจำลองการมองเห็นของเราแล้วพิมพ์ออกมา
 2. ติดแผ่นกระดาษดังกล่าวบนผนังโล่งที่ระดับสายตา แล้วถอยออกมา 4 เมตร 
 3. พยายามมองว่าช่องเปิดของวงกลมชี้ไปทางใด จดจำแถวที่คุณสามารถอ่านได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีปัญหาใดๆ
ดาวน์โหลดแบบจำลองtest-for-visual-impairment.pdf (76 KB)
 • คุณเริ่มมองปลายเปิดของวงกลมไม่ออกที่แถวใด ค่าที่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความชัดเจนในการมองเห็นระยะไกลของคุณ

  ค่าความชัดเจนในการมองเห็น 1.2 ถึง 1.5:
  ยินดีด้วย! คุณมีสายตาคมชัดประดุจเหยี่ยว! อย่างไรก็ตาม คุณควรไปพบศูนย์แว่นตาหรือจักษุแพทย์เป็นประจำเพื่อคงสายตาที่ดีเยี่ยมของคุณไว้อยู่เสมอ

  ค่าความชัดเจนในการมองเห็น 1.0:

  ในตอนนี้ คุณยังไม่ต้องใช้แว่นตา อย่างไรก็ตาม ดวงตาอาจมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลา ซึ่งทำให้ความชัดเจนในการมองเห็นลดลง ดังนั้นจึงควรเข้ารับการตรวจสายตาเป็นประจำ

  ค่าความชัดเจนในการมองเห็น 0.8:

  ยังถือว่าปลอดภัยสำหรับการขับรถ อย่างไรก็ตาม คุณควรเข้ารับการตรวจตาจากจักษุแพทย์หรือศูนย์แว่นตา พึงระลึกเสมอว่าช่วงกลางคืนหรือเมื่อมีแสงจ้า ความชัดเจนในการมองเห็นจะต่ำกว่าช่วงกลางวัน

  ค่าความชัดเจนในการมองเห็น 0.4 ถึง 0.6:

  ดูเหมือนว่าคุณจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก ขอแนะนำให้เข้ารับการตรวจดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณจำเป็นต้องสวมแว่นตา โดยเฉพาะขณะขับรถ

ทดสอบภาวะสายตาผู้สูงอายุ

คุณมองเห็นในระยะต่างๆ ได้ชัดเจนเพียงใด
ทดสอบตัวเองเพื่อการประเมินเบื้องต้น!

 1. ดาวน์โหลดแบบจำลองการมองเห็นของเราแล้วสั่งพิมพ์ออกมา
 2. ถือแผ่นกระดาษดังกล่าวให้ห่างจากดวงตาของคุณที่ระยะ 40 ซม. ซึ่งเป็นระยะโดยประมาณที่สอดคล้องกับระยะการอ่านหนังสือตามปกติ
 3. อ่านทีละบรรทัด และจดจำค่าที่อยู่ก่อนบรรทัดสุดท้ายซึ่งคุณสามารถอ่านได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีปัญหาใดๆ
ดาวน์โหลดtest-for-presbyopia.pdf (18 KB)
 • ค่าที่คุณจดจำไว้จะเป็นตัวบ่งชี้ความชัดเจนในการมองเห็นระยะใกล้ของคุณ

  ค่าความชัดเจนในการมองเห็น 0.8 ถึง 1.0:
  ยินดีด้วย! ค่าดังกล่าวแสดงว่าการมองเห็นของคุณอยู่ในระดับปกติจนถึงดีมาก ทำแบบทดสอบซ้ำเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความชัดเจนในการมองเห็นของคุณ

  ค่าความชัดเจนในการมองเห็น 0.4 ถึง 0.6:
  ค่าดังกล่าวแสดงว่าประสิทธิภาพการมองเห็นของคุณ "ลดลง" และคุณควรต้องใส่แว่นตา ขอแนะนำให้ทำการทดสอบกับศูนย์แว่นตาหรือจักษุแพทย์อย่างละเอียด!

  ค่าความชัดเจนในการมองเห็น 0.1 ถึง 0.32:
  ค่าดังกล่าวแสดงว่าคุณมีภาวะ "สายตาผิดปกติ" คุณควรปรึกษาศูนย์แว่นตาหรือจักษุแพทย์โดยด่วน!

ทดสอบความโค้งของกระจกตา

หากคุณมองเห็นภาพไม่ชัด แสดงว่าเกิดภาวะความโค้งของกระจกตาไม่เท่ากัน (สายตาเอียง) ลองทดสอบด้วยตัวเองได้เลย!

 1. มองวงกลมทั้งสี่ทีละอัน แล้วมองเส้นภายในวงกลม สิ่งสำคัญ: ทดสอบตาทีละข้างก่อน จากนั้นจึงทดสอบตาทั้งสองข้างพร้อมกัน จะสวมหรือไม่สวมแว่นตาก็ได้
 2. มองเห็นเส้นสีดำในวงกลมทุกวงได้ชัดเจนหรือไม่
 • หากคุณมองเห็นเส้นเหล่านี้เบลอหรือไม่ชัดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทาง แสดงว่าดวงตาของคุณอาจมีความผิดปกติ ในกรณีนี้ คุณควรปรึกษาศูนย์แว่นตาหรือจักษุแพทย์ และหากคุณมองเห็นเส้นเหล่านี้ผิดปกติแม้ขณะสวมแว่นตา ก็ควรนำแว่นตาของคุณไปตรวจเช็คด้วย เนื่องจากภาวะสายตาเอียงที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องจะทำให้ความชัดเจนในการมองเห็นลดลง

การทดสอบการรับรู้สี

สีมีบทบาทสำคัญ ทั้งสำหรับด้านการมองเห็นและความปลอดภัย เช่น ในการจราจร ลองทดสอบการรับรู้สีด้วยตัวคุณเอง

 1. พยายามมองตัวเลขหรือตัวอักษรจากภาพ
 2. เลือกคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้!
 • ฉันเห็นเลข 8
 • ฉันเห็นเลข 12
 • ฉันเห็นเป็นอย่างอื่น

หากสามารถมองเห็นเพียงเลข 8 จากภาพด้านบน แสดงว่าคุณอาจมีภาวะตาบอดสีแดงเขียว ขอแนะนำให้ทำการทดสอบกับศูนย์แว่นตาหรือจักษุแพทย์อย่างละเอียด!

หากสามารถมองเห็นเพียงเลข 12 จากภาพด้านบน แสดงว่าคุณอาจมีภาวะตาบอดสีฟ้าเหลือง ขอแนะนำให้ทำการทดสอบกับศูนย์แว่นตาหรือจักษุแพทย์อย่างละเอียด!

หากสามารถมองเห็นเลข 182 จากภาพด้านบน แสดงว่าการรับรู้สีของคุณเป็นปกติ ทำแบบทดสอบซ้ำเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการรับรู้สีของคุณ

 1. พยายามมองตัวเลขหรือตัวอักษรจากภาพ
 2. เลือกคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้!
 • ฉันเห็นเลข 3
 • ฉันเห็นเป็นอย่างอื่น

หากคุณสามารถมองเห็นเลข 3 จากภาพด้านบน ถือว่าการรับรู้สีของคุณเป็นปกติ ทำแบบทดสอบซ้ำเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการรับรู้สีของคุณ

หากไม่สามารถมองเห็นเลขใดเลยจากภาพด้านบน แสดงว่าคุณอาจมีภาวะตาบอดสีแดงเขียว ขอแนะนำให้ทำการทดสอบกับศูนย์แว่นตาหรือจักษุแพทย์อย่างละเอียด!

 1. พยายามมองตัวเลขหรือตัวอักษรจากภาพ
 2. เลือกคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้!
 • ฉันเห็นตัว C และ H
 • ฉันเห็นเลข 31 เท่านั้น

หากสามารถมองเห็นตัวอักษร C และ H จากภาพด้านบน แสดงว่าการรับรู้สีของคุณเป็นปกติ ทำแบบทดสอบซ้ำเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการรับรู้สีของคุณ

หากสามารถมองเห็นเพียงเลข 31 จากภาพด้านบน แสดงว่าคุณอาจมีภาวะตาบอดสีแดงเขียว ขอแนะนำให้ทำการทดสอบกับศูนย์แว่นตาหรือจักษุแพทย์อย่างละเอียด!

ทดสอบการทำงานของจอประสาทตา

แบบทดสอบ "Amsler" ช่วยเผยให้เห็นถึงโรคจอประสาทตาที่เป็นอันตราย ทดสอบการทำงานของจอประสาทตากันเลย!

 1. มองภาพจากระยะ 30 ซม. สำหรับผู้ที่ต้องสวมแว่นอ่านหนังสือ สามารถสวมได้ตามปกติ ทำการทดสอบดวงตาทั้งสองข้างพร้อมกันก่อน แล้วจึงทดสอบตาขวาและตาซ้ายทีละข้าง
 2. ตอบคำถามต่อไปนี้:
  คุณมองเห็นสี่เหลี่ยมสีดำขนาดเล็กกลางเส้นตารางหรือไม่
  จ้องไปที่สี่เหลี่ยมนั้น คุณยังเห็นเส้นตารางทั้งหมดอยู่หรือไม่
  เส้นทั้งหมดในตารางขนานกันและเป็นสีดำใช่หรือไม่
 • หากคำตอบของคุณคือ "ไม่" แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจดวงตาโดยด่วน เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับจอประสาทตา สิ่งสำคัญ: หมั่นทำการทดสอบนี้ซ้ำเป็นระยะ!

ทดสอบลานสายตา(ความกว้างในการมองเห็น)

ทุกคนย่อมต้องหันไปมองเมื่อสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่บริเวณหางตา ปฏิกิริยาดังกล่าวช่วยให้เราตอบสนองต่ออันตรายได้อย่างทันท่วงที มาทดสอบลานสายตาของคุณกันเลย!

 1. สิ่งสำคัญ: ห้ามสวมแว่นตาในการทดสอบ! ถือปากกาในมือขวาค้างไว้ตรงหน้าโดยเหยียดแขนออก
 2. ใช้มืออีกข้างปิดตาซ้าย มองตรงไปข้างหน้าค้างไว้ แล้วใช้แขนข้างที่เหยียดออกค่อยๆ เลื่อนปากกาไปทางขวา โดยให้แขนเหยียดตรงตลอด
 3. หยุดตรงจุดที่คุณมองไม่เห็นปากกา หากคุณมีลานสายตาเป็นปกติ แขนของคุณควรทำมุม 90 องศาจากจุดเริ่มต้น
 4. ทำการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันกับร่างกายอีกข้างหนึ่งจนกระทั่งคุณมองไม่เห็นปากกา มุมที่ได้ควรแคบลงเล็กน้อย กล่าวคือประมาณ 60 องศา เนื่องจากมีจมูกเป็นตัวจำกัดลานสายตาในด้านดังกล่าว
 • หากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถมองเห็นได้ถึงมุมที่ระบุ ควรพบจักษุแพทย์

ปรับการมองหน้าจอให้ชัดยิ่งขึ้น

ปรับหน้าจอของคุณเพื่อวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสบายตาทั้งขณะทำงานและขณะใช้เวลาว่าง!

 1. มองเห็นแถบสีที่มีโทนสีเทาแยกจากกันชัดเจนทั้ง 9 แถบหรือไม่ แถบซ้ายสุดควรเป็นสีดำสนิท ส่วนแถบขวาสุดควรเป็นสีขาวล้วน
 2. ถ้าไม่เช่นนั้น ให้ปรับความสว่างและความคมชัดจนได้ผลตามที่ควรเป็น
 • • ใช้เวลาในการจัดสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับสรีระ เช่น ปรับความสูงของที่นั่ง ตำแหน่งหน้าจอ เป็นต้น
  • กะพริบตาบ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการตาแห้ง
  • ปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอเพื่อให้อ่านสิ่งต่างๆ ได้อย่างสบายตา
  • มองที่อื่นบ้างเป็นครั้งคราวหรือพักสายตาเป็นระยะ เพื่อให้กล้ามเนื้อตาผ่อนคลาย
  • วางหน้าจอให้อยู่ห่างจากดวงตาของคุณเป็นระยะประมาณ 50 ซม.

คำขอนัดหมาย

ส่งคำขอนัดหมายให้ศูนย์แว่นตาที่ต้องการโทรศัพท์
??data.request.mail??

รายการสินค้าที่คุณต้องการ

เพื่อให้ทางศูนย์แว่นตาสามารถเตรียมการนัดหมายได้อย่างเหมาะสม โปรดแนบรายการสินค้าที่ต้องการ รวมทั้งระบุรุ่นของแว่นตาและกรอบแว่นที่คุณเลือกไปพร้อมกับคำขอนัดหมาย

เราได้ดำเนินการส่งคำขอนัดหมายของคุณเรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปให้กับ

และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันข้อมูลที่ส่งให้กับศูนย์แว่นตาดังกล่าวในเร็วๆ นี้ จากนั้นทางศูนย์แว่นตาจะทำการติดต่อเพื่อนัดหมายกับคุณโดยตรง

กลับไปที่หน้าหลัก
ขออภัย ไม่สามารถส่งคำขอของคุณได้!

โปรดลองใหม่อีกครั้ง