Očala Rodenstock
Vaš seznam želja
RODENSTOCK-Korekcijski okvir-R7103-black

Rodenstock R7103 A

Prikazana barva: A Model za: Moški

Na voljo v naslednjih barvah:
black | bronze/lightbrown | silver/darkgrey | darkblue

Za ceno in neobvezujoče ponudbo se obrnite na svojo najbližjo optiko.

Pomerite očala na spletu

Pomerite naša očala virtualno!

Uporabite spletno kamero in iz domačega naslonjača pomerite očala Rodenstock. Pred uporabo te storitve morate prebrati in sprejeti splošne določbe in pogoje.

Strinjam se - začnimo!
 • Splošna določila in pogoji za dostop do strežnika z virtualnim svetovalcem "Rodenstock Glasses Advisor".

  Ta splošna določila in pogoji urejajo storitev virtualnega pomočnika "Rodenstock Glasses Advisor" podjetja Rodenstock GmbH, ki ima svoj glavni naslov na Elsenheimerstrasse 33, D-80687 München, in vseh pridruženih podjetij kot tudi drugih predstavništev in zastopnikov ("ponudnikov") ter ponudnikov virtualnih očal ("storitev").

  Storitve
  1.1 Ta storitev omogoča uporabnikom preizkušanje izdelkov Rodenstock s pomočjo fotografskih in video modelov oz. z uporabo naloženih lastnih fotografij ali videoposnetkov. Če je z uporabnikovo končno napravo povezana spletna kamera, potem lahko ta izdelke Rodenstock poskusi tudi v načinu v živo. S storitvijo lahko uporabniki prikažejo svoje obdelane fotografije na zaslonu ("vsebina"), jih objavijo, shranijo, delijo, množijo in pošiljajo po svoji volji prek vseh kanalov družbenih medijev (poimenovani v skupini kot "družbeni mediji"). Ko uporabnik izbere svetovalca za očala prek gumba "poskusite jih" ali pa prek možnosti "Poskusite očala prek spleta", se podatki samodejno prenesejo na Facebook.
  1.2 Uporabnik ima omejeno pravico do uporabe te storitve. Lahko jo uporablja samo v osebne namene in je ne more predati tretjim osebam, pa naj bo to brezplačno ali proti plačilu, za kratek čas ali trajno. Uporaba storitve v komercialne namene ni dovoljena.

  2 Pooblastilo in zavrnitev odgovornosti za uporabo imen in slik.
  Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku obširno, nepreklicno in globalno pravico za uporabo, ponovno uporabo, objavo, predstavitev, ponovno objavo, prenos in podvojitev celotne vsebine, ki jo bo objavil prek vseh strani družabnih medijev, ki jih ureja podjetje Rodenstock (npr. Blog Rodenstock itd.), in sicer v kakršnem koli veljavnem formatu, ki je v uporabi v času izdelave ali v prihodnosti, za namene oglaševanja, embalažiranja, promocij in druge komercialne uporabe brez geografskih ali časovnih omejitev oz. omejitev v povezavi z vrsto uporabe, ter brez zaveze ponudnika do protiplačila, z izjemo primerov, ki so zakonsko prepovedani. Ponudnik se ne zavezuje, da bo vsebino uporabil, in ima pravico do izbrisa vsebine ob katerem koli času, brez obrazložitve.Uporabniki se izrecno odpovedujejo vsem pravicam in pravnim korakom v povezavi s pregledom in odobritvijo končnega izdelka, ki se izdela in uporabi v povezavi z vsebino.

  3 Izjave in zagotovila uporabnikov
  3.1 Uporabnik izjavlja in zagotavlja, da (I) ima vso pravico in vzvode za uporabo vsebine; (II) uporaba vsebine s strani uporabnika ne krši nobenih avtorskih ali osebnih pravic, pravic do varovanja podatkov, pravic do javnega dostopa, pravic znamke ali drugih avtorskih pravic oseb ali institucij; (III) storitev bo uporabil zgolj v pravno dovoljene namene v skladu z veljavnimi predpisi in v nobenem primeru ne bo kršil pravic tretjih oseb; (IV) če uporabnik ravna v imenu tretje osebe, potem mora imeti vse potrebne pravice za prenos vseh zgoraj omenjenih pravic ponudniku, ne da bi za to moral prositi tretjo osebo oz. jo o tem obvestiti.

  3 Izjave in zagotovila uporabnikov
  3.1 Uporabnik izjavlja in zagotavlja, da (I) ima vso pravico in vzvode za uporabo vsebine; (II) uporaba vsebine s strani uporabnika ne krši nobenih avtorskih ali osebnih pravic, pravic do varovanja podatkov, pravic do javnega dostopa, pravic znamke ali drugih avtorskih pravic oseb ali institucij; (III) storitev bo uporabil zgolj v pravno dovoljene namene v skladu z veljavnimi predpisi in v nobenem primeru ne bo kršil pravic tretjih oseb; (IV) če uporabnik ravna v imenu tretje osebe, potem mora imeti vse potrebne pravice za prenos vseh zgoraj omenjenih pravic ponudniku, ne da bi za to moral prositi tretjo osebo oz. jo o tem obvestiti.

  3.2 Uporabnik izjavlja in zagotavlja, da ne bo objavljal vsebine, ki je sporna, krši avtorske pravice, je žaljiva, škodljiva, pornografska, vulgarna, obscena, vsebuje elemente otroške pornografije, žali verska čustva in vsebine, ki krši veljavne predpise in zakonodajo - vključno s, a brez omejitev, predpisi, ki urejajo avtorske pravice in varovanje podatkov; vsebine, ki bi lahko tretje osebe napeljala k nedovoljenim in/ali kriminalnim dejanjem in ki lahko vodi do sodnega pregona (kazensko ali civilno pravo); vsebine, ki vsebuje viruse ali druge programe, ki negativno vplivajo ali omejujejo pravilno delovanje storitev, povzročijo preobremenitev tehnološke infrastrukture in ponudnikovih strežnikov ali pa vsebine, ki prestreže ali ponaredi operacijske sisteme, podatke, osebne informacije ali pa lahko zmoti ali izbriše elektronsko izmenjavo podatkov na računalniku; vsebine, ki vsebuje in objavlja oglase, oglaševalski material ali kakršne koli druge načine za pridobitev strank oz. vsebine, ki omeji drugim uporabnikom objavo kakršne koli druge vsebine.3.3 Uporabnik izjavlja in zagotavlja, da ne bo objavljal nobenih informacij v povezavi z uporabo storitve: I) Zaupne podatke (vključno z, a brez omejitev, informacijami v povezavi z zdravjem, etnično pripadnostjo, raso, spolno usmerjenostjo, zgodovino protizakonitih kršitev, zakonskim stanom, verskimi pogledi, političnimi ali verskimi skupinami ali finančnim stanjem določene osebe); II) Fotografij/slik mladoletnikov brez dovoljenja pravnih skrbnikov in/ali v vsakem primeru III) Osebne podatke tretjih oseb (vključno s slikami/fotografijami), ne da bi imel dovoljenje za objavo na spletu.

  4 Odškoninska odgovornost
  Uporabnik se zavezuje, da bo prevzel odškodninsko odgovornost za kakršno koli izgubo, škodo, stroške, odgovornost, izdatke (vključno s sodnimi stroški) ponudnika, ki bi nastali zaradi zahtevkov tretjih oseb v povezavi s kršenjem zgoraj omenjenih izjav in zagotovil uporabnika glede teh določil in pogojev. To vključuje tudi stroške za določitev koristi, ne glede na to, ali je postopek sprožilo sodišče ali pa je bil sprožen zunaj sodišča.

  5 Omejitev odgovornosti ponudnika
  5.1 Uporabnik se seznanja, da je storitev namenjena samo približni projekciji videza dejanskega izdelka in videza izdelka na obrazu uporabnika. Z izjemo morebitnih zakonskih določil ponudnik ni odgovoren za natančnost tega približka, kakovost, pravilno delovanje ali primernost storitve za določene namene.
  5.2 Uporabnik se seznanja, da ponudnik ni zavezan k obnovi vsebine, ki jo je uporabnik objavil, razen če se to zahteva s strani sodišča ali drugega pooblaščenega organa, poleg tega ponudnik ni zavezan k pregledu objave in zato tudi pod nobenim pogojem ni odgovoren za objave, napake in/ali druge morebitne pomanjkljivosti in pod nobenim pogojem ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo uporabnika in/ali tretjih oseb, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe storitve. Za objavljeno ali deljeno vsebino prek spletne storitve je v polnem obsegu in izključno odgovoren uporabnik.

  6 Dosegljivost in dolgoročna razpoložljivost storitve
  Uporabnik se seznanja, da ima ponudnik diskrecijsko pravico do (i) začasne ali trajne prekinitve storitve, (ii) prepovedi dostopa do storitve, (iii) odstranitve vsebine z vseh strani družbenih medijev, s katerimi upravlja Rodenstock. Pod nobenim pogojem ni ponudnik odgovoren za izgubo ali poškodbo vsebine.

  7 Poročanje oblastem
  Uporabnik se seznanja, da lahko ponudnik v primeru morebitnih zakonsko spornih dejanj uporabnikov (na primer, a brez omejitev, zaradi objave otroške pornografije prek storitve) sprejme takojšnje ukrepe v skladu z zakonom, in da bo vse povezane informacije o takšnih primerih predal oblastem za sodni pregon.

  8 Avtorske pravice
  Uporabnik se seznanja, da lahko ponudnik v primeru morebitnih zakonsko spornih dejanj uporabnikov (na primer, a brez omejitev, zaradi objave otroške pornografije prek storitve) sprejme takojšnje ukrepe v skladu z zakonom, in da bo vse povezane informacije o takšnih primerih predal oblastem za sodni pregon.
  8.1 Uporabnik se seznanja, da sta storitev in programska oprema za zagotavljanje te storitve ("programska oprema") v izključni lasti ponudnika oz. ima ponudnik licenco za uporabo te programske opreme. Ta programska oprema vsebuje tudi zaupne podatke in je pravno zaščitena. Ponudnik ali podeljevalec licence dajte uporabnikom neizključno in neprenosno brezplačno pravico do dostopa in uporabe storitve ter programske opreme, ki je potrebna za to.
  8.2 Uporabnik se strinja, da do storitve ne bo dostopal nikakor drugače kot prek ponudnikovega vmesnika. Uporabnik se seznanja, da je za nakup celotne vsebine ali podatkov z uporabo te storitve izključno odgovoren sam in da je uporabnik sam odgovoren za kakršno koli škodo na sistemu oz. izgubo podatkov, tudi če je bila ta povzročena s posredno uporabo storitve. Uporaba te storitve in programske opreme poteka na izključno tveganje uporabnika in v skladu z njegovo presojo. Storitev in programsko opremo omogoča in nudi ponudnik, z njeno vsebino in drugimi povezanimi pogoji pa je seznanjen uporabnik, v skladu s trenutno veljavnimi določili in pogoji (kot so na voljo). Ponudnik ne zagotavlja, da programska oprema ustreza zahtevam in pogojem uporabnika in da bo delovala brez prekinitev, smiselno, varno ali brez napak. Ponudnik ne zagotavlja, da bo uporabnik z uporabo te aplikacije dosegel želene rezultate.
  8.3 Uporabnik se strinja, da do storitve ne bo dostopal nikakor drugače kot prek ponudnikovega vmesnika. Uporabnik se seznanja, da je za nakup celotne vsebine ali podatkov z uporabo te storitve izključno odgovoren sam in da je uporabnik sam odgovoren za kakršno koli škodo na sistemu oz. izgubo podatkov, tudi če je bila ta povzročena s posredno uporabo storitve. Uporaba te storitve in programske opreme poteka na izključno tveganje uporabnika in v skladu z njegovo presojo. Storitev in programsko opremo omogoča in nudi ponudnik, z njeno vsebino in drugimi povezanimi pogoji pa je seznanjen uporabnik, v skladu s trenutno veljavnimi določili in pogoji (kot so na voljo). Ponudnik ne zagotavlja, da programska oprema ustreza zahtevam in pogojem uporabnika in da bo delovala brez prekinitev, smiselno, varno ali brez napak. Ponudnik ne zagotavlja, da bo uporabnik z uporabo te aplikacije dosegel želene rezultate.

  9 Sprememba splošnih določil in pogojev
  Za uporabo storitve se mora uporabnik strinjati s temi splošnimi določili in pogoji. Uporabnik se seznanja, da se lahko ta splošna določila in pogoji spremenijo enostransko s strani ponudnika ob katerem koli času tako, da se objavi njihova nova različica. Z uporabo storitve se uporabnik v tistem času strinja s splošnimi določili in pogoji. Nova splošna določila in pogoji stopijo v veljavo samodejno po njihovi objavi. Če se uporabnik z novimi pogoji ne strinja, potem storitve ne more več uporabljati in nima nikakršne pravice do morebitne odškodnine zaradi nezmožnosti nadaljevalne uporabe storitve. Pod nobenimi pogoji ni ponudnik odgovoren za izbrisano vsebino.

  10 Sporočila
  Za vprašanja o storitvi lahko uporabniki stopijo v stik s ponudnikom prek e-pošte info@rodenstock.si.

  11 Pristojno sodišče in veljavno pravo
  Ta splošna določila in pogoji so podvrženi nemškemu pravu. Vsakršne spore, ki nastanejo iz interpretacije in/ali izvedbe teh splošnih določil in pogojev, se rešuje pred pristojnim sodiščem, ki je odgovorno za območje pod stalnim naslovom stranke oz. naslovom pošiljanja, če ima stranka stalno prebivališče v Nemčiji. Če uporabnik ni stranka ali pa nima stalnega prebivališča v Nemčiji, potem je za spore pristojno sodišče v Münchnu. Vse zadeve, ki niso izrecno omenjene v teh določilih in pogojih, so urejene v skladu z veljavno zakonodajo.

Poskusite očala na spletu

pd-step1
pd-targets
pd-result

Izberite vzorčno fotografijo

Vaša fotografija

Izberite vzorčni videoposnetek

Prosimo, glejte proti spletni kameri

change mode
asset_spinning_wheel
To je vaša številka
modela

R7103 A

NASVET

Z virtualnim svetovalcem ne boste samo poskusili očala, temveč jih lahko tudi delite na Facebooku. Poleg tega lahko natisnete letak, tako da boste lahko za nasvet o vaših novih očalih povprašali tudi optika, ki ponuja izdelke Rodenstock.

Obljubljena kakovost Rodenstock

Povezani s tradicijo: podjetje Rodenstock je že več kot 140 let vodilno na področju inovacij v očesni optiki. Naši izdelki združujejo izsledke večletnih raziskav, vrhunsko izdelavo, natančno rezanje in inteligentno tehnologijo. Lahko pričakujete nič manj, kot pravo mojstrovino natančnosti.

Potrebujte korekcijska očala?

Katera očala Rodenstock mi pristajajo?

Na svetovalca za očala

Ni pravi okvir za vas?

Pokaži vse okvirje za očala
Rezervirajte termin

Pošljite nezavezujoče povpraševanje za rezervacijo termina pri izbranem optiku.Telefon
??data.request.mail??

Vaš seznam želja

Povpraševanju za rezervacijo termina priložite seznam želja z izbranimi očali in okvirji, s katerim boste svojemu optiku omogočili, da se bo pripravil na srečanje z vami.

Vaše povpraševanje za rezervacijo je bilo uspešno poslano ponudniku

V kratkem boste prejeli e-pošto s potrditvijo datuma, ki je bil poslan optiku. Optik bo z vami stopil neposredno v stik za določitev termina obiska.

NAZAJ DOMOV
Vašega povpraševanja žal ni bilo mogoče poslati.

Prosimo, poskusite ponovno.