nav-Id: 1588668 - doc-Id: 1586884

Så är Rodenstock organiserat

Läs mer om vår företagsstruktur och om våra siffror.

Anders Hedegaard

CEO

Marcus Desimoni

CFO

Roland Dimbath

COO

Företagsstruktur

Genom omvandlingen år 2002 till ett GmbH fick Rodenstock en kapitalmarknadsanpassad företagsstruktur. I juni 2003 togs Permira Beteiligungsberatung GmbH in som företagets första externa kapitalinvesterare någonsin. 2007 övertog det europeiska investmentbolaget Bridgepoint andelarna i Permira Fonds. 2015 gick Compass Partners in i Rodenstock som ytterligare investerare.

Apax Fonds förvärvade deras aktier i mars 2021. Apax Fonds kommer att stödja Rodenstocks ledning i att accelerera företagets tillväxt och driva innovation, digitalisering och effektiv marknadsföring av produkterna.

Nyckeltal

Rodenstock Group är en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa glasögonglas. Med sin filosofi "B.I.G. VISION® FOR ALL" står glastillverkaren för ett paradigmskifte inom individuella progressiva glas. Kärnan i affärsstrategin är den patenterade DNEye® Pro-teknologin, med vilken Rodenstock som första företag mäter varje ögas individuella form och storlek och producerar individuella glasögonglas, så kallade Biometric Intelligent Glasses (B.I.G. VISION®), från tusentals datapunkter.

Företaget grundades 1877. Det har sitt huvudkontor i München, Tyskland och sysselsätter globalt cirka 4 900 medarbetare och finns representerat med försäljningskontor och distributionspartners i över 85 länder. Rodenstock har tillverkningsanläggningar på totalt 14 orter i 13 länder.