nav-Id: 1588666 - doc-Id: 1586895

Fyra generationer Rodenstock

Läs mer om den kända tyska företagarfamiljen och vår företagshistoria.

Randolf Rodenstock: 1990–2003

Randolf Rodenstock började på företaget 1976 efter sin fysikutbildning och en MBA-tilläggsutbildning på Management-School Insead, Fontainbleu/Frankrike. I början ledde han företaget tillsammans med sin far. 1990 övertog han hela ansvaret och anpassade Rodenstock för den ökande globaliseringens utmaningar.

Ökat kostnadstryck gjorde att Randolf Rodenstock flyttade stora delar av tillverkningen till utlandet för att säkra konkurrenskraften. Med tålamod och beslutsamhet moderniserade han företaget och fokuserade på kärnverksamheten ”glasögon”.

2002 gav Randolf Rodenstock familjeföretaget en kapitalmarknadsanpassad struktur och öppnade upp det för utomstående delägare inför en börsintroduktion. 2003 lämnade han VD-posten för att ingå i bolagsstyrelsen och är sedan dess knuten till Rodenstock-gruppen i denna funktion.

Idag är professor Randolf Rodenstock verkställande partner i familjeholdingbolaget Optische Werke G. Rodenstock GmbH & Co. KG (OWGR). Dessutom har han många hedersuppdrag. Bland annat är han efter 15 år som ordförande i Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw, ekonomisk branschorganisation) och Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (VBM, Bayerns metall- och elindustriförbund) nu hedersordförande i vbw.
Han är vice ordförande i Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA, huvudorganisationen för Tysklands arbetsgivarförbund), presidiemedlem i Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI, tyska industriförbundet) och ordförande för Roman Herzog-institutet.

Rolf Rodenstock: 1953–1990

Den promoverade och habiliterade civilekonomen Rolf Rodenstock tog 1953 över ledningen efter sin far. Han formade återuppbyggnaden och det ekonomiska undret för Rodenstock. Rolf Rodenstock ansågs vara en av de starkaste företagarpersonligheterna i den unga förbundsrepubliken.

Utöver glasögonglas satsade han framför allt på tillverkningen av glasögonbågar och lade därmed grunden för märket Rodenstocks uppgång. Under hans ledning infördes moderna industriella planerings- och tillverkningsmetoder, och i många länder grundades dotterbolag.

Dessutom tog Rolf Rodenstock även ett socialt ansvar och ledde 1978–1984 Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI, tyska industriförbundet). Från 1966 till 1978 var han ordförande för Institut der Deutschen Wirtschaft (IW, tyska ekonomiinstitutet). 1971–1990 ledde han Industri- och handelskammaren (IHK) för München och Övre Bayern.

Alexander Rodenstock: 1905–1953

1905 började Alexander Rodenstock på företaget, 22 år gammal. Efter sin fars påtryckningar avbröt han sina studier i fysik och nationalekonomi och övertog 1919 ledningen av familjeföretaget.

Vid hans tillträde hade Rodenstock 200 medarbetare, och fram till hans död 1953 hade det antalet mer än tiodubblats. Hans tid präglades av uthållighet och envishet. Tillväxtperioder före första världskriget och på 30-talet ställdes mot katastrofala utvecklingar som två världskrig och en ekonomisk kris.

Trots alla fluktuationer höll Alexander fast vid familjeföretagets privata karaktär. Han lyckades stå emot övertagningsförsök och tvångssammanslagning med en konkurrent under nazistregimen.

Alexander Rodenstock deltog i Münchens sovjetrevolution på de borgerliga kontrarevolutionärernas sida och representerade 1919–1925 Bayerska folkpartiet i Münchens stadsfullmäktige. Dessutom hade Alexander Rodenstock även flera hedersuppdrag på industriella och sociopolitiska institut.

Josef Rodenstock: 1878–1905

Den 1 januari 1878 startade Josef Rodenstock (32), en resande försäljare av egenhändigt konstruerade mätinstrument och glasögonbågar, tillsammans med sin bror Michael driften av företaget ”G. Rodenstock”, grundat 1877 i Würzburg.

Redan 1883 flyttade de företagets säte till München, där huvudkontoret finns än idag.

Den riskbenägne, självlärde Josef hade egenskaper som uppfinningsrikedom, mod och ovanligt högt intellekt. Han ansågs vara rättvis, hjälpsam och ha humor, men var ”fruktad för sin vrede över fel eller oförmåga”. Med energi och hårt arbete byggde han upp företaget från ingenting. Även om han snart blev förmögen var han fortsatt blygsam i sina egna anspråk.

Som affärsman vek han sig aldrig i en diskussion om han ansåg att något var viktigt för företagets utveckling. Han motarbetade ”oprofessionella glasögonhandlare”, processade mot konkurrenter och kämpade mot ögonläkare som klagade på Rodenstocks informationsskrifter.