nav-Id: 1588660 - doc-Id: 1586869

Rodenstocks vision

Värderingar som präglar vårt dagliga agerande på Rodenstock.

Josef Rodenstock var långt före sin tid när han 1877 förklarade: ”Felsynthet är ingen sjukdom utan kan avhjälpas mycket enkelt om man förstår synsystemet i sin helhet.” Vi vårdar detta arv än idag och låter det leva vidare i alla våra produkter och i varje innovation från Rodenstock.

Grunden för det utgörs av vårt företags värderingar. De skapar lojalitet, motivation, uppskattning och prestation internt och gentemot våra kunder. På så vis präglar de aktivt vår företagskultur och Rodenstocks framgång.

Vårt företags värderingar

Ett företags värderingar ger medarbetarna en riktning för hur de ska agera och skapar förtroende. Vetskapen att alla medarbetare delar och medvetet lever efter samma värderingar stärker teamandan och beredskapen att ta affärsansvar och utnyttja kreativt utrymme. Inte bara det, våra värderingar är djupt förankrade i vår mångåriga tradition och utgör det som Rodenstock och varje enskild medarbetare står för. De är vår identitet och personlighet som bestämmer hur vi når våra mål, utformar vårt gemensamma samarbete och uppträder utåt mot kund.

Glädje

Vi utför gärna vårt arbete och gör det av övertygelse – och utstrålar också detta. Vi utför våra uppgifter med full fart och entusiasm.

Ansvar

”Som entreprenörer” tar vi ansvar för vårt agerande och utnyttjar vårt utrymme för kreativitet och beslutsfattande. Vi går ofta nya vägar och lär oss av feedback och misstag.

Äkthet

Vi säger vad vi tänker, och vi gör det vi säger. Som förebild har vi en öppen, uppskattande och lojal hållning gentemot företaget, våra medarbetare, kunder och affärspartners.

Prestationer

Vi försöker göra våra bästa prestationer för hela företaget. Vi är starkt motiverade och nöjer oss inte med genomsnittet.

Framgång

Vi entusiasmerar våra kunder – externt liksom internt – genom vårt agerande. Vårt mål är att vara långsiktigt framgångsrika i yrket och uppnå våra yrkesmål i teamet. Vi njuter av framgången med vårt arbete och får kraft och energi av den

Vår företagskultur

Vi betraktar vår företags- och ledningskultur som en viktig konkurrensfördel. Rodenstock och våra medarbetare bidrar aktivt till utformningen av vår företagskultur genom att medvetet leva efter vårt företags värderingar. Det resulterar i följande fem pelare som vår företagskultur bygger på och som varje enskild medarbetare hos Rodenstock står för:

Affärsmässigt agerande

Vi tar ansvar för vårt agerande genom att ta egna initiativ, utnyttja vårt handlingsutrymme och fatta beslut.

Teamanda

Vi agerar som ett team, lyssnar på varandra och stöttar varandra efter bästa förmåga i teamets intresse.

Strategi och genomförande

Vi utvecklar systematiskt strategier och genomför dem konsekvent.

Kund- och slutanvändarfokus

Vi ser oss själva som tjänsteleverantör till våra kunder och behandlar dem uppskattande, lyssnar på dem och förstår deras behov.

Premiumprodukter och tjänster

Vi står för ”premium” genom att ”betjäna” våra kunder med perfekt utfört arbete och högsta krav på kvalitet i alla faser av samarbetet.