Vårt ögontest online

Testa dig själv!

scrolla ner
Din önskelista
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Glasögonrådgivare
Din glasögonbåge
Din optiker
Hitta optiker You can attach your wish list directly to your appointment booking

Hur bra ser du?
Vårt ögontest online: Testa dig själv!

Synfel utvecklas ofta över tid och utan att du märker det. Vårt syntest ger dig en föraning om dina ögons förmåga att se. Testa din syn nu! Kom ihåg: Ett självtest ersätter inte ett professionellt ögontest hos en legitimerad optiker eller oftalmolog.

Om du märker att du inte ser bra på nära håll eller på avstånd har du förmodligen nedsatt syn.

Om du är närsynt (myopi) kan du se bra på nära håll utan glasögon, men på avstånd ser allt suddigt och otydligt ut.Den vanligaste orsaken är att ögongloben är längre än i normalfallet. Det innebär att ljusstrålarna möts framför näthinnan (i stället för att hamna direkt på den) och gör att det du ser blir oskarpt.
Översynthet beror i de flesta fall på att ögongloben är kortare än i normalfallet (hyperopi). Ljusstrålarna möts då bakom näthinnan (i stället för direkt på den) och det du ser blir oskarpt.Översynthet kan ögat själv korrigera ganska bra om du anstränger ögonen och du behöver inte använda glasögon, men nackdelen är att du inte ser bra på nära håll eller får huvudvärk av ansträngningen.

Testa din syn

När dina armar är för korta för att du ska kunna läsa: Ålderssynthet är den vanligaste orsaken till synnedsättning i takt med att vi blir äldre.

Vår syn på nära håll blir sämre i takt med att vi blir äldre och böcker eller brev måste ofta läsas på armlängds avstånd. Orsaken är att ögat blir äldre och därmed blir också ögats lins mindre elastisk.

För att korrigera ålderssynthet är progressiva glasögon bra eftersom du då får oändligt varierbar skarp syn på alla avstånd.På arbetsplatsen har du nytta av terminalglasögon med närprogressiva glas från Ergo®.

Test för ålderssynthet

Kupiga hornhinnor har en ojämn form. Måttlig astigmatism är ganska vanligt.

Ungefär 70 % av alla som bär glasögon är astigmatiker. Det innebär att hornhinnan är ojämn. Hornhinnans olika deformationer innebär att ljuset bryts på ett annorlunda sätt och därför ser till exempel runda objekt ovala ut.Detta förklarar även ordet "astigmatism" som betyder icke punktformat.

Astigmatism korrigeras med hjälp av toriska glas.Rodenstock erbjuder glas i högsta kvalitet så att du kan se optimalt igen.

Test för astigmatism

Färgblindhet är en medfödd syndefekt. Det är vanligare hos män än hos kvinnor.

Defekt färgseende eller färgblindhet? De två termerna används synonymt. Men ärftliga synproblem är inte på något sätt lika: Vid protanomali är känsligheten för rött ljus nedsatt och vid deuteranomali är känsligheten för grönt ljus nedsatt.Det innebär att färgerna endast kan ses om de är särskilt fylliga och starka.

Färgblindhet kallas ofta för daltonism som ett samlingsbregepp. När det gäller protanopi eller deuteranopi fungerarar inte, alternativt saknas de färgreceptorer i näthinnan som registerar rött eller grönt och man får svårt att skilja på färgerna.Tyvärr finns det inga behandlingar för defekt färgseende eller färgblindhet. Men med tonade glas kan frekvent återkommande ljuskänslighet lindras.

Testa ditt färgseende

Enkelt uttryckt är näthinnan ett projektionsområde på vilket omgivningen runt oss avbildas. Den leder impulserna som kommer från ljusstrålar till hjärnan.

Amslers test används för att undersöka näthinnan.Med hjälp av Amslers rutnät kan sjukdomar som påverkar näthinnans mitt upptäckas.När det gäller makuladegeneration har den centrala synskärpan i ögat delvis eller helt försvunnit. Eftersom det bara är näthinnans mitt som är drabbad är synfälten vid sidorna fortfarande intakta.
Makuladegeneration måste behandlas inom vården. Om du tycker att det inte är något som stämmer vid syntestet, rekommenderar vi att du uppsöker en oftalmolog.

Testa din näthinnefunktion

Synfältet är vad vi ser när håller huvudet rakt och tittar rakt fram.

Det täcker allt som avbildas på näthinnan. Här spelar det ingen roll om objekt är skarpa eller inte, näthinnan registerar även den omgivning som vi uppfattar men inte kan se tydligt.

Testa ditt synfält

Se bättre på skärmen

Några enkla åtgärder och ett par specifika terminalglasögon eller närprogressiva glasögon gör att du garanterat ser bekvämare när du arbetar framför skärmen.Kom ihåg att dina skärminställningar också spelar roll här.

Se bättre på skärmen

Testa din syn

Hur bra synskärpa har du på långt håll? Testa!

 • Ladda ner eller skriv ut mallen.
 • Sätt upp papperet i ögonhöjd på väggen och backa fyra meter (ta fem steg bakåt).
 • Försök att se åt vilket håll den runda öppningen pekar. Kom ihåg den rad som du fortfarande kan se utan problem.
Ladda ner mallentest-for-visual-impairment.pdf (76 KB)
 • På vilken rad börjar du få svårt att urskilja den runda öppningen? Det här värdet anger din synskärpa på långt håll.

  Synskärpa 1,2 till 1,5:
  Grattis! Du ser som en örn! Men ta dig ändå tid att gå till optikern eller oftalmologen för att kolla upp att du fortfarande har lika fantastisk syn.

  Synskärpa 1,0:

  Du behöver nog inte skaffa glasögon. Men ögonen förändras med tiden och synen kan komma att försämras. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med att göra en synundersökning.

  Synskärpa 0,8:

  Det här är gränsen för att få köra bil utan glasögon eller linser. Men du bör ändå låta en läkare eller optiker kontrollera dina ögon! Tänk på att du ser ännu något sämre om du kör på natten eller utsätts för reflexer från t.ex. snö eller vattenpölar.

  Synskärpa 0,4 till 0,6:

  Du verkar ha mycket dålig syn. Boka tid för en professionell synundersökning så fort som möjligt! Du behöver glasögon, särskilt när du kör bil.

Test för ålderssynthet

Hur bra synskärpa har du på nära håll
Gör vårt självtest för en första bedömning!

 • Ladda ner eller skriv ut mallen.
 • Håll upp sidan 40 cm från ögonen. Det här motsvarar ungefär normalt läsavstånd.
 • Läs linje för linje. Kom ihåg värdet före den sista raden som du fortfarande upplever att du kan se tydligt och läsa utan problem.
Ladda nertest-for-presbyopia.pdf (18 KB)
 • Det värde du har lagt på minnet anger vilken synskärpa du har på nära håll.

  Synskärpa 0,8 till 1,0:
  Grattis! De här värdena tyder på normal till mycket bra syn. Upprepa testet regelbundet för att kontrollera din synskärpa.

  Synskärpa 0,4 till 0,6:
  De här värdena tyder på att du har något nedsatt syn och att du förmodligen behöver glasögon. Du rekommenderas göra ett test hos en legitimerad optiker eller oftalmolog.

  Synskärpa 0,1 till 0,32:
  Värden i det här intervallet räknas som synnedsättning. Vi rekommenderar att du genast bokar en undersökning hos legitimerad optiker eller oftalmolog!

Test för astigmatism

En ojämnt krökt hornhinna (astigmatism) inträffar när en punkt syns som ett streck på näthinnan. Gör egentestet nu!

 • Betrakta på de fyra cirklarna, en i taget och titta på linjerna. Obs! Börja med ett öga i taget och sedan båda ögonen samtidigt. Sedan kan du göra testet med eller utan glasögon.
 • Ser du tydliga, svarta linjer i alla cirklar?
 • Om du ser suddiga eller otydliga linjer i en eller flera cirklar kan det tyda på ojämnheter i ögat. I så fall bör du boka tid hos din optiker eller oftalmolog. Om du ser skillnad på linjerna även när du har glasögon på dig bör du kontrollera dina glasögon eftersom okorrigerad astigmatism ger sämre synskärpa.

Titta på bilden och försök läsa sifforna eller bokstäverna.

Välj mellan de olika alternativen!

 • Jag ser 8.
 • Jag ser 12.
 • Jag ser något annat.

Om du bara ser siffran 8 i bilden ovan är det möjligt att du har röd-grön färgblindhet.Du rekommenderas göra ett test hos en legitimerad optiker eller oftalmolog.

Om du bara ser talet 12 i bilden ovan är det möjligt att du har blå-gul färgblindhet. Du rekommenderas göra ett test hos en legitimerad optiker eller oftalmolog.

Om du ser talet 182 i bilden ovan är ditt färgseende förmodligen okej.Upprepa testet regelbundet för att kontrollera ditt färgseende.

Titta på bilden och försök läsa sifforna eller bokstäverna.

Välj mellan de olika alternativen!

 • Jag ser 3.
 • Jag ser något annat.

Om du ser siffran 3 i bilden ovan är ditt färgseende förmodligen okej. Upprepa testet regelbundet för att kontrollera ditt färgseende.

Om du inte ser någon siffra i bilden ovan är det möjligt att du har röd-grön färgblindhet. Du rekommenderas göra ett test hos en legitimerad optiker eller oftalmolog.

Titta på bilden och försök läsa sifforna eller bokstäverna.

Välj mellan de olika alternativen!

 • Jag ser C och H.
 • Jag ser bara 31.

Om du ser C och H i bilden ovan är ditt färgseende förmodligen okej. Upprepa testet regelbundet för att kontrollera ditt färgseende.

Om du bara ser talet 31 i bilden ovan är det möjligt att du har röd-grön färgblindhet. Du rekommenderas göra ett test hos en legitimerad optiker eller oftalmolog.

Testa din näthinnefunktion

Med hjälp av det så kallade Amsler-testet kan man upptäcka allvarliga sjukdomar i näthinnan. Testa din näthinnefunktion nu!

 • Titta på bilden på 30 cm avstånd. Om du behöver läsglasögon så ta på dem. Gör testet först med båda ögonen, sedan höger och vänster öga var för sig.
 • Svara på frågorna:
  Ser du en liten svart ruta mitt i rastret?
  Titta på rutan. Ser du fortfarande hela rastret?
  Är alla linjer i rastret parallella och svarta?
 • Om du svarade nej på en eller flera frågor ska du omedelbart boka tid hos din oftalmolog: Det här kan vara ett tecken på en onormal förändring i näthinnan. Obs! Gör om det här testet med jämna mellanrum!

Testa ditt synfält

Personer som uppfattar en hastig rörelse i ögonvrån vrider snabbt på huvudet. Den här reflexen gör att vi kan uppfatta faror i god tid. Testa hur långt ditt synfält når nu!

 • Obs! Gör testet utan glasögon! Ta en penna i höger hand och håll ut den med sträckt arm framför ansiktet.
 • Håll för vänster öga med den fria handen. Titta rakt fram och fortsätt att titta rakt fram samtidigt som du långsamt flyttar pennan i en båge åt höger med din utsträckta arm.
 • Stanna där du inte längre kan se pennan. Om du har ett normalt synfält befinner sig din arm 90° från där du började rörelsen.
 • För nu den utsträckta handen med samma rörelse åt andra sidan av din kropp tills den försvinner ur ditt synfält. Nu ska vinkeln vara något spetsigare, ca 60°, eftersom näsan begränsar synfältet.
 • Om du tror att du inte kommer till den angivna vinkeln bör du boka tid hos en oftalmolog.

Se bättre på skärmen

Ställ in din skärm så att du ser bättre och slipper bli trött på jobbet eller på fritiden!

 • Ser du nio olika, tydligt åtskilda områden i olika grå färg? Det vänstra fältet ska vara helt svart och det högra helt vitt.
 • Om inte, ändra inställningarna för ljusstyrka och kontrast tills du uppnår önskat resultat.
 • • Ta dig tid att ordna en ergonomisk arbetsplats, ställ in rätt höjd på arbetsstolen, rätt lutning på bildskärmen osv.
  • Tänk på att blinka tillräckligt ofta så att du inte får torra ögon.
  • Anpassa teckenstorleken på skärmen så att du kan läsa allt utan att behöva anstränga dig.
  • Titta bort från skärmen då och då eller ta små pauser. När du tar en liten paus får ögonmusklerna en chans att slappna av.
  • Ställ bildskärmen så att du har den ca 50 cm från ögonen.

Förfrågan om besök

Skicka en icke-bindande förfrågan om besök hos valfri optiker.Telefon
??data.request.mail??

Din önskelista

För att hjälpa optikern i sina förberedelser inför besöket kan du i besöksförfrågan lägga till din önskelista med de glasögon och bågar du valt.

Din besöksförfrågan har skickats till

Du kommer inom kort att få ett e-postmeddelande med en bekräftelse på den information som skickats till optikern. Optikern kommer att kontakta dig direkt för att boka in ditt besök.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN
Tyvärr kunde din förfrågan inte skickas!

Försök igen.

Loading