Varför 98 % av alla progressiva glasögonglas inte passar användarens ögon perfekt

scrolla ner
Glasögon från Rodenstock
Din önskelista
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Glasögonrådgivare
Din glasögonbåge
Din optiker
Hitta optiker You can attach your wish list directly to your appointment booking

För de flesta glastillverkare är biometrisk precision en fråga om tur.

Idag använder de flesta glastillverkare en standardögonmodell för att tillverka glasögonglas. I 98 % av fallen skiljer sig de biometriska parametrarna hos denna standardögonmodell från de faktiska värdena för det enskilda ögat. Det betyder att glasen inte skräddarsys med precision efter den enskildes behov.

Vi behöver mer precision.

Ögats längd kan variera upp till 10 mm mellan olika personer – det betyder att endast 14 % av alla ögon passar standardmodellen

Ögat består av flera olika lager, från hornhinnan till fovea. Det betyder att ögats längd är summan av glaskroppen, linsens tjocklek, den främre kammarens djup och hornhinnans tjocklek. Eftersom vart och ett av dessa lager varierar i form och storlek mellan olika personer kan ögonens längd skilja sig åt med upp till 10 mm. Om ögats längd inte fastställs med precision vid glasberäkningen kommer det att påverka synskärpan. Detta illustrerar vikten av att fastställa de biometriska värdena för varje enskilt öga.

Källa: Oyster, C.W. (1999). The Human Eye. Massachusetts: Sinauer Ass.

Biometrisk precision ger skarpare syn – i varje enskilt fall

Ingenting lämnas åt slumpen när progressiva glasögonglas tillverkas med biometriska data från Rodenstocks DNEye® Scanner. Varje öga skannas individuellt och insamlade biometriska data används sedan för att beräkna och tillverka glasen. Detta säkerställer att varje glas skräddarsys exakt enligt det enskilda ögats form, storlek och brytningsegenskaper – i varje enskilt fall. Med andra ord ger DNEye® Scanner biometrisk precision som kännetecknar våra Biometric Intelligent Glasses.

Låt glasögonbärarna ta kontrollen över sin egen synupplevelse

Biometrisk precision börjar med att glasögonbäraren låter sina ögon bli individuellt skannade med en DNEye® Scanner. Tillsammans med optikern omvandlar Rodenstock – som den enda glasögontillverkaren i branschen – de biometriska mätningarna från DNEye® Scanner till en fullständig biometrisk modell av de enskilda ögonen. Utifrån detta beräknas biometriska progressiva
glas som för första gången passar bärarens ögon med mikrometerprecision. Modellen passar det enskilda ögat i 100 % av fallen vilket säkerställer att varje glas kan skräddarsys för att uppfylla särskilda synbehov.

Klicka på en av de tre personerna för att se i videon hur de verkliga värdena på ögonparametrar avviker från en reducerad standardögonmodell. Dessa ögonparametrar kan bestämmas genom att mäta ögonen med DNEye® -Scanner.

B.I.G. VISION® GER MÄNNISKOR STORA FÖRDELAR

Genom att tillverka varje glas med äkta biometrisk precision, tar vi hänsyn till att varje öga är unikt och kan därför garantera den skarpast möjliga synupplevelsen.

Biometric Intelligent Glasses skapar större fördelar för glasögonbäraren. Vetenskapliga studier visar att progressiva glasögonglas som tillverkas med äkta biometrisk precision ger skarpare syn på nära och mellanavstånd samt bredare skarpt synfält på nära avstånd. Detta säkerställer fullständigt dynamisk användning av glasögonen under bärarens vardag.

Gå till:
RODENSTOCKS INFORMATIONSCENTRUM FÖR B.I.G. PRECISION
Förfrågan om besök

Skicka en icke-bindande förfrågan om besök hos valfri optiker.Telefon
??data.request.mail??

Din önskelista

För att hjälpa optikern i sina förberedelser inför besöket kan du i besöksförfrågan lägga till din önskelista med de glasögon och bågar du valt.

Din besöksförfrågan har skickats till

Du kommer inom kort att få ett e-postmeddelande med en bekräftelse på den information som skickats till optikern. Optikern kommer att kontakta dig direkt för att boka in ditt besök.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN
Tyvärr kunde din förfrågan inte skickas!

Försök igen.