nav-Id: 1653664 - doc-Id: 1643887

Cztery pokolenia rodziny Rodenstock

Dowiedz się więcej na temat znanej niemieckiej rodziny przedsiębiorców - Rodenstock i historii naszej firmy.

Randolf Rodenstock: 1990-2003

Po ukończeniu wydziału fizyki i uzyskaniu dyplomu MBA w Szkole Zarządzania w Insead, Fontainbleu/Francja, Randolf Rodenstock przyłączył się do firmy w 1976. Początkowo kierował nią razem z ojcem. Przejął wszystkie obowiązki zarządzania firmą w 1990 roku i wybrał dla Rodenstock strategię wychodzenia naprzeciw rosnącym wymogom globalizacji.

W związku ze zwiększającą się presją kosztów, Randolf Rodenstock przeniósł główną część produkcji za granicę, zwiększając konkurencyjność firmy. Zmodernizował firmę i cierpliwie budował jej potencjał wokół okularów jako działalności podstawowej.

W 2002, Randolf Rodenstock nadał firmie strukturę zgodną z wymogami rynków kapitałowych i sprzedał udziały osobom niebędącym członkami rodziny, otwierając jej drogę do pierwszego notowania na giełdzie. W 2003 przestał być Dyrektorem Wykonawczym i przeszedł do Zarządu, ale nadal pozostał związany z Grupą Rodenstock w tym charakterze.

Dzisiaj prof. Randolf Rodenstock jest Partnerem Zarządzającym holdingiem rodzinnym, Optische Werke G. Rodenstock GmbH & Co. KG (OWGR). Ponadto zajmuje wiele honorowych stanowisk. Po 15 latach przewodniczenia Bawarskiemu Stowarzyszeniu Przemysłu metalurgicznego i Elektrycznego (VBM) oraz Bawarskiemu Związkowi Ekonomicznemu (vbw), został honorowym prezesem vbw.
Jest wiceprezesem Bawarskiej Federacji Przemysłowej (BDA), członkiem komitetu sterującego Niemieckiej Federacji Przemysłowej (BDI) oraz prezesem Instytutu Romana Herzoga.

Rolf Rodenstock: 1953-1990

Rolf Rodenstock, absolwent zarządzania, obronił doktorat i został wykładowcą. W 1953 przejął stery po ojcu. Przekształcił i zrestrukturyzował firmę, doprowadzając firmę Rodenstock do doskonałej formy. Rolf Rodenstock był uznawany za jednego z najlepszych przedsiębiorców w młodej republice federalnej.

Poza soczewkami okularowymi interesowała go produkcja opraw - w ten sposób powstała marka Rodenstock. Pod jego zarządem wprowadzono nowoczesne planowanie przemysłowe i metody produkcji oraz powołano spółki zależne w wielu innych krajach.

Ponadto Rolf Rodenstock wziął na siebie odpowiedzialność społeczną. Przykładowo, w latach 1978-1984 przewodził Niemieckiej Fedracji Przemysłu (BDI). Był prezesem Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW) w latach 1966 do 1978. Od 1971 do 1990 zasiadał w zarządzie Izby Handlowej w Monachium i górnej Bawarii (IHK).

Alexander Rodenstock: 1905-1953

Alexander Rodenstock przyłączył się do firmy w roku 1905, w wieku 22 lat. Za namową ojca przerwał studia fizyczne i ekonomiczne i zajął się kierowaniem firmą rodzinną w 1919.

W momencie, gdy przystąpił do firmy, firma Rodenstock zatrudniała 200 pracowników, a do jego śmierci w 1953 stan osobowy się potroił. Okres jego pracy charakteryzuje się wytrwałością i upartością. Fazy wzrostu przed pierwszą wojną światową i latami 30., przerywane były katastrofalnymi wydarzeniami takimi jak dwie wojny światowe i kryzys gospodarczy.

Pomimo wszystkich porażek i dzięki licznym sukcesom, Alexandrowi udało się utrzymać rodzinny charakter firmy. Oparł się próbom przejęcia i wymuszonych fuzji w okresie narodowego socjalizmu.

Alexander Rodenstock brał udział w Monachijskiej Rewolucji Sowieckiej po stronie burżuazyjnych kontrrewolucjonistów i był radcą miasta Monachium z ramienia Bawarskiej Partii Ludowej w latach 1919-1925. Poza tym Alexander Rodenstock zajmował wiele honorowych stanowisk w instytutach przemysłowych i społeczno-politycznych.

Josef Rodenstock: 1878-1905

1 stycznia 1878 r. Josef Rodenstock (32 lata), sprzedawca własnoręcznie projektowanych instrumentów pomiarowych i oprawek, rozpoczął współpracę ze swoim bratem Michaelem z firmy “G. Rodenstock”, założonej w Würzburgu w 1877.

Siedziba spółki została przeniesiona do Monachium w 1883 i znajduje się tam do dzisiaj.

“Self-made man”, który lubił ryzyko, był mieszanką pomysłowości, odwagi i nadzwyczajnej inteligencji. Uważano go za sprawiedliwego, pomocnego i dowcipnego, ale “przerażającego, gdy wpadał w furię przeżywając własne błędy lub ograniczenia”. Stworzył firmę z niczego, swoją energią i żelazną wolą. Chociaż w krótkim czasie stał się bardzo bogaty, pozostał skromnym człowiekiem.

Jako biznesmen, nigdy nie unikał sporów, gdyż uważał, że są ważne dla rozwoju firmy. Walczył z nieprofesjonalnymi sprzedawcami okularów, wszczynał procesy przeciwko konkurencji i przeciwstawiał się okulistom narzekającym na edukacyjne publikacje Rodenstock.