Twoja lista życzeń
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? KONSULTANT OKULARÓW
Twój salon optyczny

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią część polityki naszej firmy. Rodenstock niezwykle poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych i zapewnia, aby ich przetwarzanie było zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i innymi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych. Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Państwa o tym, które z Państwa danych osobowych gromadzimy, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetowa, i w jakim celu je wykorzystujemy. Użytych określeń nie należy rozumieć jako odnoszących się do konkretnej płci.

1. Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej jest:

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstrasse 33
D-80687 Monachium
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: info@rodenstock.de

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z Państwa prawami dotyczącymi ochrony danych prosimy o kontakt:

Rodenstock GmbH
- Inspektor ochrony danych -

Elsenheimerstrasse 33
D-80687 Monachium
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: datenschutz@rodenstock.com

2. Charakter i cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe, które gromadzimy podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej lub w ramach naszej relacji biznesowej, np. gdy kontaktują się Państwo z nami.

a) Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, gromadzimy dane dostępu przekazywane automatycznie przez Państwa przeglądarkę, aby umożliwić Państwu wyświetlenie strony. Dane dostępu obejmują w szczególności:
• adres IP urządzenia wysyłającego żądanie,
• datę i godzinę wysłania żądania oraz adres wywoływanej strony i strony wysyłającej żądanie połączenia,
• informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym,
• identyfikatory online (np. identyfikatory urządzenia, identyfikatory sesji).

Przetwarzanie tych danych dostępu jest niezbędne do umożliwienia wyświetlenia strony oraz do zapewnienia stałej funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych systemów. Dane dostępu są również tymczasowo przechowywane w wyżej wymienionych celach w wewnętrznych plikach dziennika. Dzięki temu możliwe jest zgromadzenie informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej i jej dalszy rozwój z uwzględnieniem nawyków użytkowników (np. przypadków, gdy rośnie liczba odwiedzających stronę, którzy korzystają z urządzeń mobilnych) oraz możliwa jest administracja i utrzymanie strony. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Informacje przechowywane w plikach dziennika nie pozwalają w żaden sposób na bezpośrednie wywnioskowanie Państwa tożsamości – w szczególności przechowujemy tylko adresy IP w skróconej, zanonimizowanej postaci. Dane zostają usunięte, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w którym je zgromadzono. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej jest to chwila zakończenia danej sesji.

Informacje w plikach dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane lub anonimizowane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, nie są usuwane do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia danej sprawy.

b) Kontakt/formularz do kontaktu
Można się z nami skontaktować na wiele sposobów. Obejmują one formularz do kontaktu i kontakt mailowy. W tym kontekście dane są przetwarzane wyłącznie do celów komunikacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzamy dane osobowe przekazane przez Państwa w celu skontaktowania się z nami wyłącznie do chwili udzielenia ostatecznej odpowiedzi na zadane pytanie. Po tym czasie przechowujemy wyłącznie dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony roszczeń lub przez okres, w którym mamy obowiązek prawny ich przechowywania.

c) Wysłana online prośba o umówienie wizyty w partnerskim salonie optycznym
Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość przesłania prośby online o umówienie wizyty w partnerskim salonie optycznym. Przy umawianiu wizyty gromadzimy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wybrana data i godzina. Ponadto możliwe jest przesłanie do partnerskiego salonu optycznego wiadomości i nazw produktów umieszczonych na liście obserwowanych. Celem gromadzenia danych jest przetworzenie prośby o umówienie wizyty oraz jej organizacja (środek przedumowny) w partnerskim salonie optycznym. Zgromadzone dane nie będą przetwarzane przez Rodenstock, lecz przez wybrany przez Państwa partnerski salon optyczny. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

d) Procedura aplikowania
Mogą Państwo odpowiadać na oferty pracy za pośrednictwem naszego systemu zarządzania aplikacjami. Przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe w celu przetworzenia Państwa aplikacji na potrzeby aktualnego lub przyszłego stosunku pracy w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej aktualnego lub przyszłego stosunku pracy z naszym przedsiębiorstwem.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 26 ust. 1 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych. Ponadto możemy przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obrony dochodzonych wobec nas roszczeń związanych z procesem aplikowania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem przetwarzania jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu sądowym. Jeżeli między Państwem a nami zostanie nawiązany stosunek pracy, możemy dalej przetwarzać już otrzymane od Państwa dane osobowe do celów związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 26 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, między innymi jeżeli jest to konieczne do nawiązania lub zakończenia stosunku pracy. W takim przypadku otrzymają Państwo odrębne uwagi i informacje dotyczące ochrony danych.

Przetwarzamy dane związane z Państwa aplikacją. Mogą to być ogólne dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe), informacje dotyczące Państwa kwalifikacji zawodowych i wykształcenia lub informacje dotyczące dalszego szkolenia zawodowego lub inne informacje, które przekazali nam Państwo w związku z aplikacją. Ponadto możemy przetwarzać informacje związane z pracą, które udostępnili Państwo publicznie, np. na profilu w profesjonalnych mediach społecznościowych.

e) Zintegrowane usługi stron trzecich
Jeżeli w kontekście korzystania z naszej strony internetowej integrujemy usługi innych dostawców (stron trzecich), aby zaoferować Państwu określone treści lub funkcje (np. odtwarzanie filmów), i przetwarzamy w tym procesie dane osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Takie przetwarzanie danych jest wówczas niezbędne do realizacji wybranych przez Państwa funkcji lub do zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu dotyczącego optymalnego zakresu funkcjonalności strony internetowej. Jeżeli pliki cookie mogą być wykorzystywane w ramach takich usług stron trzecich, obowiązują wyjaśnienia przedstawione w pkt 2 lit. f). W odniesieniu do usług stron trzecich należy również zapoznać się z informacją o ochronie danych danego usługodawcy.

Usługi innych usługodawców, które integrujemy lub do których się odwołujemy, są świadczone przez odpowiednie strony trzecie. Zasadniczo nie mamy wpływu na treść ani funkcje usług stron trzecich i nie odpowiadamy za przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ich dostawców, chyba że usługi stron trzecich zostały stworzone w całości w naszym imieniu, a następnie zintegrowane przez nas na własną odpowiedzialność. Jeżeli integracja usługi strony trzeciej prowadzi do ustanowienia wspólnych procesów z jej dostawcą, określimy z tym dostawcą w umowie o współadministrowaniu zgodnej z art. 26 RODO, jak zorganizowane są odpowiednie zadania i obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych i kto wypełnia poszczególne obowiązki w zakresie ochrony danych.

O ile nie zaznaczono inaczej, profile w mediach społecznościowych są zawarte w naszej ofercie online wyłącznie jako link do odpowiednich usług stron trzecich. Po kliknięciu w zintegrowany link tekstowy/obrazkowy zostaną Państwo przekierowani do oferty danego dostawcy mediów społecznościowych. Po przekierowaniu dane osobowe mogą być gromadzone bezpośrednio przez zewnętrznego dostawcę. Jeżeli podczas tego procesu zalogują się Państwo się na swoje konto użytkownika u danego dostawcy mediów społecznościowych, dostawca ten może być w stanie przypisać zgromadzone informacje z konkretnej wizyty do Państwa osobistego konta użytkownika. Jeżeli chcą Państwo zapobiec bezpośredniemu przypisaniu zgromadzonych informacji do Państwa konta użytkownika, muszą Państwo wylogować się przed kliknięciem w zintegrowany link tekstowy/obrazkowy.

f) Pliki cookie i porównywalne technologie
W celu doskonalenia naszej strony internetowej używamy plików cookie i porównywalnych technologii, które służą do komunikacji z Państwa urządzeniem oraz do wymiany zapisanych informacji (dalej łącznie jako „pliki cookie”). Takie pliki cookie przede wszystkim umożliwiają korzystanie z funkcji naszej strony internetowej. W związku z tym pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia mogą być przez nas wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego działania strony internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, ponieważ jest ono niezbędne do realizacji wybranych przez Państwa funkcji lub do zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu dotyczącego funkcjonalności strony internetowej.

Jeżeli używamy również plików cookie do analizy korzystania ze strony internetowej i dostosowania jej do zainteresowań użytkownika oraz – w stosownych przypadkach – do dostarczania treści i reklam opartych na zainteresowaniach, odbywa się to wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma wówczas możliwość akceptacji lub odrzucenia poszczególnych lub wszystkich plików cookie odrębnie w naszym rozwiązaniu umożliwiającym udzielenie zgody na pliki cookie poprzez zaznaczenie kwadratu obok danego rodzaju plików cookie lub jego odznaczenie, a następnie kliknięcie przycisku „Zapisz wybór”. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem dla przyszłego przetwarzania danych.

Jeśli zupełnie nie życzą sobie Państwo korzystania z plików cookie, mogą Państwo również uniemożliwić ich zapisywanie za pomocą odpowiednich ustawień w Państwa urządzeniu. Mogą Państwo usunąć przechowywane pliki cookie w dowolnej chwili za pomocą ustawień systemowych w Państwa urządzeniu. Informujemy, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może prowadzić do ograniczenia korzystania z naszej strony internetowej i oferowanych przez nas usług.

3. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim i podmiotom przetwarzającym

Co do zasady nie przekazujemy żadnych danych osobowych stronom trzecim bez Państwa zgody. Jeżeli w trakcie przetwarzania danych ujawnimy jednak Państwa dane stronom trzecim, przekażemy je im lub w inny sposób przyznamy im dostęp do tych danych, odbywać się to będzie również wyłącznie na podstawie jednej z wyżej wymienionych podstaw prawnych. Przekazujemy dane dostawcom usług płatniczych, np. jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy. Jeżeli będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa lub orzeczeniem sądowym, będziemy musieli przekazać Państwa dane organom uprawnionym do otrzymania informacji.

W określonych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych zlecamy usługodawcom. Przetwarzanie danych przekazanych w ramach takiego zlecenia odbywa się na podstawie art. 28 RODO.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich

RODO zapewnia równie wysoki poziom ochrony danych w całej Unii Europejskiej. Wybierając naszych usługodawców i partnerów, w miarę możliwości preferujemy partnerów europejskich, jeżeli mają oni przetwarzać Państwa dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub przetwarzanie odbywa się w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom, organom lub przedsiębiorstwom, przekazanie następuje wyłącznie wówczas, gdy Komisja Europejska potwierdzi, że państwo trzecie posiada odpowiedni poziom ochrony danych, odpowiedni poziom ochrony Państwa danych zostanie zagwarantowany w umowach z odbiorcą danych (kopia dostępna na życzenie) lub otrzymamy Państwa zgodę na takie działanie lub będziemy do tego prawnie zobowiązani na mocy obowiązującego prawa.

5. Przechowywanie danych

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak są one niezbędne do celów opisanych w sekcji „Charakter i cele oraz podstawa prawna przetwarzania”, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług na Państwa rzecz lub jak mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu. Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji. Należy pamiętać, że okresy przechowywania różnią się w zależności od kraju i są określane zgodnie z lokalnymi prawnymi i biznesowymi okresami przechowywania. W pewnych okolicznościach Państwa dane muszą być również przechowywane przez dłuższy czas, np. w przypadku nakazu wydanego przez organ lub sąd.

6. Państwa prawa

Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu różne prawa przewidziane w RODO, w szczególności w jego art. 15–21:

7. Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, wykorzystaniem lub zmodyfikowaniem oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. W każdym przypadku rozwiązania te dostosowuje się do aktualnego stanu techniki. W celu zabezpieczenia danych osobowych przekazanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej korzystamy z protokołu TLS (Transport Layer Security) szyfrującego wprowadzane przez użytkownika informacje.

8. Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Nasza polityka prywatności oraz opisy w naszym narzędziu umożliwiającym udzielenie zgody na pliki cookie mogą ulegać okresowym zmianom. Obejmują one również przyszłe modyfikacje wynikające ze zmian w naszym przedsiębiorstwie oraz dostosowania związane z nowym stanem prawnym lub wdrożeniem nowych technologii lub usług na stronie internetowej. Odpowiednie aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej.

Wersja: maj 2022 r.

Wniosek o rezerwację wizyty

Wyślij prośbę o rezerwację wizyty w wybranym salonie optycznym.Telefon
??data.request.mail??

Twoja lista życzeń

Aby pomóc optykowi w przygotowaniu się do wizyty, dołącz swoją listę życzeń, zawierającą wybrane soczewki i oprawy do prośby o rezerwację.

Prośba o umówienie wizyty pomyślnie przesłana do

Niedługo otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem danych, które przesłano do salonu optycznego. Salon optyczny skontaktuje się z Tobą bezpośrednio, by zaplanować wizytę.

WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ
Niestety nie udało się przesłać prośby!

Prosimy spróbować ponownie.

Loading