nav-Id: 1653669 - doc-Id: 1643880

Misja Rodenstock

Wartości, którymi kierujemy się na co dzień w Rodenstock.

Josef Rodenstock wyprzedził swoją epokę, gdy w 1877 roku wypowiedział następujące słowa: “Wady wzroku to nie choroby. Remedium na nie leży w zasięgu ręki, trzeba tylko w pełni zrozumieć zasady funkcjonowania narządu wzroku.” Po dziś dzień stoimy na straży tego dziedzictwa i staramy się, by wyrażało się ono we wszystkich produktach i innowacjach Rodenstock.

Na tych podstawach są zbudowane wartości korporacyjne. Gwarantują one lojalność, motywację, szacunek i efektywność w obrębie firmy i w odniesieniu do klientów. W ten sposób kształtuje się kultura korporacyjna firmy i podwaliny sukcesu Rodenstock.

Wartości korporacyjne

Wartości korporacyjne są punktem orientacyjnym w działaniach pracowników i budują zaufanie. Świadomość, że wszyscy pracownicy podzielają i wcielają w życie te same wartości, buduje ducha pracy zespołowej, budzi gotowość do przyjmowania odpowiedzialności za firmę i swobodę kreatywnego działania. Co więcej, nasze wartości są zakorzenione w wieloletniej tradycji i respektowane przez wszystkich pracowników firmy Rodenstock. Stanowią naszą tożsamość i osobowość, decydują o tym, w jaki sposób osiągamy cele, kształtujemy relacje zawodowe i postępujemy wobec klientów.

Radość

Wykonujemy naszą pracę z zadowoleniem i przekonaniem, którym dajemy wyraz. Podejmujemy obowiązki z zaangażowaniem i entuzjazmem.

Odpowiedzialność

W duchu przedsiębiorczości, ponosimy odpowiedzialność za nasze działania, korzystając ze swobody tworzenia i podejmowania decyzji. Na tej drodze zawsze wytyczamy nowe kierunki, wyciągamy wnioski z reakcji otoczenia i uczymy się na błędach.

Autentyczność

Mówimy to, co myślimy i robimy to, co mówimy. Naszą wzorcową postawę wobec firmy, pracowników, klientów i partnerów biznesowych cechuje otwartość, szacunek i lojalność.

Efektywność

Staramy się zapewnić całej firmie jak największą efektywność. Na tej drodze jesteśmy silnie zmotywowani i nie zadowala nas przeciętność.

Sukces

Dbamy o zadowolenie klientów, podejmując różne działania wewnątrz firmy i poza nią. Nasze cele to długofalowy sukces zawodowy i realizacja celów zawodowych w zespole. Cieszymy się sukcesami odnoszonymi w pracy, czerpiąc z nich siłę i energię.

Kultura korporacyjna

Naszą kulturę korporacyjną i kulturę zarządzania uważamy za znaczącą przewagę nad konkurencją. Pracownicy firmy Rodenstock aktywnie uczestniczą w kształtowaniu kultury korporacyjnej, świadomie wcielając w życie wartości korporacyjne. Efektem ich starań jest pięć filarów, na których opiera się nasza kultura korporacyjna, i z którymi utożsamiają się wszyscy pracownicy Rodenstock:

Przedsiębiorczość

Bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy, wdrażając własne inicjatywy i swobodnie podejmując działania i decyzje.

Duch pracy zespołowej

Pracujemy jako zespół, słuchając się nawzajem i zapewniając sobie wsparcie w takim zakresie, w jakim tylko to możliwe.

Strategia i jej realizacja

Przygotowujemy spójne strategie i konsekwentnie je realizujemy.

Koncentracja na kliencie i konsumencie docelowym

Jesteśmy dostawcą usług, który szanuje swoich klientów, wysłuchuje ich i rozpoznaje ich potrzeby.

Produkty i usługi na najwyższym poziomie

Doskonały poziom obsługi na każdym etapie kontaktów z klientami zapewniamy przez perfekcję działania i najwyższe standardy jakości.