Biometryczna precyzja wiele zmienia.

Przesuń w dół

Każde oko jest inne.

Obecnie większość soczewek produkuje się w oparciu o standardowe badanie wzroku, a do procesu wyliczania parametrów soczewek wykorzystuje się tylko cztery standardowe wartości na recepcie. W tym przypadku do określenia biometrii indywidualnego oka wykorzystuje się standardowe wartości z uproszczonego modelu oka. Te standardowe wartości odpowiadają tylko 2% oczu. Wpływa to na to, jak precyzyjnie można dopasować soczewkę okularową do potrzeb oczu użytkownika.

Tylko 2% pasuje

Kiedy weźmie się pod uwagę wszystkie standardowe parametry oczu pochodzące z uproszczonego modelu oka, okazuje się, że odpowiadają one tylko 2% oczu.

Dlaczego biometryczna precyzja zapewnia lepszą ostrość widzenia

Światło, przechodząc przez oko, jest załamywane w dołku środkowym, aby mógł powstać ostry obraz na siatkówce. Każdy z elementów, przez które przechodzi światło, odgrywa kluczową rolę w tworzeniu obrazu. Ponieważ elementy te mają różne współczynniki załamania światła, trzeba precyzyjnie określić każdy z nich.

Odejście od starej normy opartej na ograniczonej wiedzy o biometrii.

W Rodenstock wykorzystujemy pomiary wykonane podczas zaawansowanego biometrycznego badania wzroku za pomocą skanera DNEye® do określenia ponad 7000 punktów pomiarowych i ponad 80 parametrów oka. W połączeniu ze standardowymi wartościami z recept, te dane biometryczne można wykorzystać w procesie produkcji soczewek do określenia, w jaki sposób stworzyć soczewkę, aby bardziej precyzyjnie pasowała do oczu użytkownika.