Din ønskeliste
Din type briller
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Brilleveileder
Din optiker

Personvernerklæring

Innledning

Databeskyttelse og informasjonssikkerhet er en del av vår bedriftspolicy. Rodenstock tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig og er forpliktet til å sikre at de behandles konfidensielt i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR) og andre gjeldende databeskyttelseslover. I den følgende teksten vil vi derfor informere deg om hvilke av dine personopplysninger vi samler inn når du besøker nettstedet vårt og til hvilke formål de brukes. Begrepene som brukes er ikke kjønnsspesifikke.

1. Ansvarlig instans og personvernansvarlig

Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på nettsiden er:

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Munich
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: info@rodenstock.de

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, samt dine rettigheter angående databeskyttelse, vennligst kontakt:

Rodenstock GmbH
- Data Protection Officer -

Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Munich
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: datenschutz@rodenstock.com

2. Arten og formålet med og det rettslige grunnlaget for databehandling

Vi behandler personopplysninger som vi samler inn om deg i løpet av bruken av nettstedet vårt eller vårt forretningsforhold, f.eks. du kontakter oss.

a) Hver gang du bruker nettstedet vårt, samler vi inn tilgangsdata som nettleseren din automatisk overfører for å gjøre det mulig for deg å besøke nettstedet. Tilgangsdataene inkluderer spesielt:
• IP-adressen til enheten
• Dato og klokkeslett for forespørselen – adressen til nettstedet som ble åpnet og nettstedet som ber om tilgang
• Detaljer om nettleseren og operativsystemet som brukes
• Identifikatorer på nettet (f.eks. enhetsidentifikatorer, økt-ID-er)

Databehandlingen av disse tilgangsdataene er nødvendig for å muliggjøre besøk på nettstedet og for å sikre permanent funksjonalitet og sikkerhet til systemene våre. Tilgangsdataene lagres også midlertidig i interne loggfiler til formålene beskrevet ovenfor, for å samle statistisk informasjon om bruken av nettstedet vårt, for å videreutvikle nettstedet vårt med hensyn til brukervanene til våre besøkende (f.eks. hvis andelen mobile enheter som brukes for å få tilgang til sidene øker) og for generelt å vedlikeholde nettstedet vårt administrativt. Rettsgrunnlaget er art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Informasjonen som er lagret i loggfilene tillater ingen direkte slutninger til din person - spesielt lagrer vi kun IP-adressene i forkortet, anonymisert form. Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Når det gjelder innsamling av data for levering av nettstedet, er dette tilfellet når den respektive økten er avsluttet.

Loggfilinformasjon lagres i maksimalt 7 dager og slettes eller anonymiseres deretter. Data, hvis ytterligere lagring er nødvendig for bevisformål er unntatt fra sletting inntil den respektive hendelsen er endelig avklart.

b) Kontakt oss / kontaktskjemaer

Du har ulike muligheter for å kontakte oss. Disse inkluderer kontaktskjemaet og kontakt med oss på e-post. I denne sammenhengen behandler vi data utelukkende med det formål å kommunisere med deg. Rettsgrunnlaget er art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Vi behandler kun personopplysningene mottatt fra deg for å kontakte oss inntil vi har svart på forespørselen din. Utover det lagrer vi kun personopplysninger for å hevde eller forsvare mot juridiske krav eller så lenge det er juridiske forpliktelser til å lagre dem.

c) Online timeforespørsel til våre partneroptikere

Du har mulighet til å sende inn timeforespørsel online til våre partneroptikere via vår nettside. Vi samler inn følgende data når du bestiller time: For- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, ønsket dato og tidsperiode. I tillegg kan du sende en melding og produktnavnene som du har plassert på din overvåkningsliste til partneroptikeren. Formålet med datainnsamlingen er avtaleforespørsel og avtale (prekontraktuelle tiltak) med partneroptikeren. Data som samles inn i denne prosessen vil ikke bli lagret og behandlet av Rodenstock, men av partneroptikeren som er forespurt. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

d) Søknadsprosess
Du kan søke på ledige stillinger hos oss via vårt søknadsbehandlingssystem. Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med din søknad om et nåværende eller fremtidig arbeidsforhold, i den grad dette er nødvendig for beslutningen om etablering av et nåværende eller fremtidig arbeidsforhold hos oss.

Rettsgrunnlaget for dette er art. 6 Para. 1 lit. b GDPR, § 26 para. 1 føderal databeskyttelseslov. Videre kan vi behandle personopplysninger knyttet til deg i den grad dette er nødvendig for å forsvare påståtte rettskrav mot oss som følge av søknadsprosessen. Rettsgrunnlaget for dette er art. 6 para. 1 lit. f GDPR; den berettigede interessen er for eksempel bevisplikt i rettslige prosesser. I den grad det er etablert et ansettelsesforhold mellom deg og oss, kan vi videre behandle personopplysningene som allerede er mottatt fra deg for formålet med ansettelsesforholdet i samsvar med art. 6 Para. 1 lit. b GDPR, paragraf 26 para. 1 Federal Data Protection Act, blant annet dersom dette er nødvendig for gjennomføring eller avslutning av arbeidsforholdet. I dette tilfellet vil du da motta egne merknader og informasjon om databeskyttelse.

Vi behandler data knyttet til søknaden din. Dette kan være generelle personopplysninger (som navn, adresse og kontaktinformasjon), detaljer om dine faglige kvalifikasjoner og skoleutdanning eller detaljer om videre faglig opplæring eller andre detaljer som du gir oss i forbindelse med søknaden. I tillegg kan vi behandle jobbrelatert informasjon som du har gjort offentlig tilgjengelig, for eksempel en profil på profesjonelle sosiale medier.

e) Integrerte tredjepartstjenester
I den grad vi integrerer tjenester fra andre leverandører (tredjeparter) i sammenheng med bruken av nettstedet vårt, for å tilby deg bestemt innhold eller funksjoner (f.eks. avspilling av videoer) og vi behandler personopplysninger i prosessen, gjøres dette på grunnlaget for artikkel 6 nr. 1 lit. b og f GDPR. Slik databehandling er da nødvendig for å implementere funksjonene du har valgt, eller for å ivareta vår legitime interesse i et optimalt funksjonelt omfang av nettstedet. I den grad informasjonskapsler kan brukes innenfor rammen av disse tredjepartstjenestene, er forklaringene under punkt II lit. f gjelde. Se også databeskyttelseserklæringen til den respektive leverandøren med hensyn til tredjepartstjenestene.

Tjenester fra andre leverandører som vi integrerer eller som vi refererer til, leveres av de respektive tredjepartene. Som et prinsipp har vi ingen innflytelse på innholdet og funksjonen til tredjepartstjenestene og er ikke ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger av deres leverandører, med mindre tredjepartstjenestene er utformet utelukkende på våre vegne og deretter integrert av oss på eget ansvar. I den grad integrering av en tredjepartstjeneste fører til at vi etablerer felles prosesser med dennes leverandør, vil vi avtale med denne leverandøren i en avtale om felles ansvar iht. 26 i GDPR hvordan de respektive oppgaver og ansvar for behandling av personopplysninger er strukturert og hvem som oppfyller hvilke databeskyttelsesforpliktelser.

Med mindre annet er oppgitt, er profiler på sosiale medier kun inkludert i vårt nettilbud som en lenke til de tilsvarende tredjepartstjenestene. Etter å ha klikket på den integrerte tekst-/bildelinken, vil du bli omdirigert til tilbudet til den respektive sosiale medieleverandøren. Etter omdirigeringen kan personopplysninger samles inn direkte av tredjepartsleverandøren. Hvis du logger på brukerkontoen din til den respektive leverandøren av sosiale medier under denne prosessen, kan leverandøren være i stand til å tildele den innsamlede informasjonen om det spesifikke besøket til din personlige brukerkonto. Hvis du vil forhindre at den innsamlede informasjonen blir direkte tilordnet din brukerkonto, må du logge ut før du klikker på den integrerte tekst-/bildelinken.

f) Informasjonskapsler og sammenlignbare teknologier

For å forbedre nettstedet vårt bruker vi informasjonskapsler og sammenlignbare teknologier som tjener til å kommunisere med din terminalenhet og utveksle lagret informasjon (heretter samlet kalt "informasjonskapsler"). Disse informasjonskapslene brukes først og fremst for å gjøre funksjonene til nettstedet vårt brukbare. Følgelig kan teknisk nødvendige informasjonskapsler brukes av oss for å sikre riktig og sikker drift av nettstedet. Databehandlingen utføres da på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 lit. b og f GDPR, da det er nødvendig for å implementere funksjonene du har valgt eller for å ivareta vår legitime interesse i funksjonaliteten til nettstedet.

Dersom vi også bruker informasjonskapsler for å analysere bruken av nettstedet og for å målrette det mot dine interesser og eventuelt for å gi deg interessebasert innhold og annonser, vil dette skje utelukkende på grunnlag av ditt frivillige samtykke iht. Artikkel 6 (1) a GDPR. Du har da muligheten til å godta eller avvise individuelle eller alle informasjonskapsler separat i vår samtykkeløsning for informasjonskapsler ved å sette en hake ved siden av den respektive informasjonskapselen eller fjerne den og deretter klikke på "Lagre valg". Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden.

Hvis du ikke ønsker å bruke informasjonskapsler i det hele tatt, kan du også forhindre lagring av dem ved å gjøre de riktige innstillingene på terminalenheten din. Du kan slette lagrede informasjonskapsler når som helst i systeminnstillingene til terminalenheten din. Vær oppmerksom på at blokkering av visse typer informasjonskapsler kan føre til svekket bruk av nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

3. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter og behandlere

Som et prinsipp videreformidler vi ingen personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke. Hvis vi i løpet av behandlingen likevel avslører opplysningene dine til tredjeparter, overfører dem til dem eller på annen måte gir dem tilgang til opplysningene, gjøres dette også utelukkende på grunnlag av et av de nevnte juridiske grunnlagene. Vi overfører data til betalingstjenesteleverandører, for eksempel hvis dette er nødvendig for gjennomføring av kontrakten. Hvis vi er forpliktet til å gjøre det ved lov eller ved rettskjennelse, må vi overføre opplysningene dine til organer som har rett til å motta informasjon.

Vi bruker tjenesteleverandører for å behandle dataene dine i visse tilfeller. Dersom data videreformidles innenfor rammen av slik oppdragsbehandling, skjer dette på grunnlag av art. 28 GDPR.

4. Dataoverføring til tredjeland

GDPR sikrer et like høyt nivå av databeskyttelse innenfor EU. Når vi velger våre tjenesteleverandører og samarbeidspartnere, stoler vi derfor på europeiske partnere der det er mulig hvis dine personopplysninger skal behandles. Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. utenfor EU eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) eller behandlingen skjer i sammenheng med bruk av tredjepartstjenester eller utlevering eller overføring av data til andre personer, organer eller selskaper, skjer overføringen kun hvis tredjelandet er bekreftet av EU-kommisjonen som har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse for dataene dine er garantert av kontrakts-avtaler med datamottakeren (kopi tilgjengelig på forespørsel) eller vi har fått ditt samtykke til å gjøre det, eller vi er juridisk forpliktet til å gjøre det i henhold til gjeldende lov.

5. Datalagring

Som prinsipp lagrer vi kun personopplysninger så lenge de er nødvendige for formålene beskrevet i avsnittet "Type og formål samt rettslig grunnlag for databehandling", dette er nødvendig for å levere våre tjenester til deg eller vi har en legitim interesse i fortsatt lagring. I tillegg er vi underlagt ulike lagrings- og dokumentasjonsplikter. Vær oppmerksom på at oppbevaringsperioder varierer fra land til land og fastsettes i samsvar med lokale juridiske og profesjonelle oppbevaringsperioder. Under visse omstendigheter må dataene dine også oppbevares lenger, f.eks. dersom dette er pålagt av myndighetene eller en domstol.

6. Dine rettigheter

Som registrert har du krav på ulike rettigheter i henhold til GDPR, som særlig følger av art. 15 til 21 GDPR:

7. Datasikkerhet

Vi iverksetter passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, bruk eller endring og mot uautorisert utlevering eller tilgang. Disse er tilpasset dagens teknikk i hvert enkelt tilfelle. For å sikre personopplysningene du oppgir på nettsiden vår, bruker vi Transport Layer Security (TLS), som krypterer informasjonen du oppgir.

8. Oppdatering og endring av denne personvernerklæringen

Vår personvernerklæring og også beskrivelsene i vår samtykkeløsning for informasjonskapsler kan endres fra tid til annen. Dette inkluderer også videreutvikling på grunn av endringer i vår virksomhet samt justeringer på grunn av endret juridisk situasjon og/eller på grunn av implementering av nye teknologier eller tjenester på nettsiden. Passende oppdateringer av personvernreglene vil bli publisert av oss på denne siden.

Versjon: Mai 2022

Appointment request

Send a non-binding appointment request to the optician of your choice.Phone
??data.request.mail??

Your wish list

To help your optician prepare for the appointment, attach your wish list including your selected spectacles and frames to the appointment request.

Your appointment request has been successfully sent to

You will shortly receive an email confirming the data that has been sent to the optician. The optician will contact you directly to set-up your appointment.

BACK TO HOME
Unfortunately your request could not be sent!

Please try again.

Loading