Vores online-synstest:

Test dig selv!

scroll ned
Din ønskeliste
Din brilletype
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Brillerådgivning
Din optiker
Find en optiker You can attach your wish list directly to your appointment booking

Hvor godt er dit syn?
Vores online-synstest: Test dig selv!

Synsfejl udvikler sig ofte ubemærket over længere tid. Med vores synstest kan du få et umiddelbart indtryk af, hvor godt du ser. Test dit syn nu! Bemærk! En selvtest erstatter ikke den professionelle synstest hos en optiker eller en øjenlæge.

Hvis du opdager, at du ikke ser så godt tæt på eller på afstand, har du sandsynligvis en synsfejl.

Hvis du er nærsynet, kan du se godt tæt på uden briller, men på afstand er alting sløret og uklart. Den hyppigste årsag er, dit øjeæble er længere (aksemyopi), hvilket betyder, at billedet fokuseres foran nethinden og derfor ikke kan ses skarpt.
Langsynethed skyldes i de fleste tilfælde et kortere øjeæble (aksehyperopi). Billedet fokuseres bag nethinden og kan ikke ses skarpt. For afstandssynet kan dette korrigeres relativt godt i et stykke tid, men man kan ikke se klart tæt på.

Test dit syn

Når armen er for korte, når du skal læse: Presbyopi er den hyppigste årsag til synsfejl, når vi bliver ældre.

Vores syn i på kort afstand forringes, efterhånden som vi bliver ældre, og bøger og breve skal læses med strakt arm. Det skyldes øjets aldringsproces, og at øjets linse bliver mindre elastisk.

Flerstyrkeglas er velegnede til at korrigere presbyopi og giver uendeligt variabelt skarp syn på alle afstande. Til arbejde kan du få særlige skærmbriller med Ergo® nærkomfortglas.

Test for alderssyn

Bygningsfejl betyder, at hornhinden har en ujævn form. En mild grad af astigmatisme er meget almindelig.

Ca. 70 % af alle brillebærere har astigmatisme. Det vil sige, at de har en bygningsfejl. De forskellige formforandringer af hornhinden medfører, at lyset brydes forskelligt, og at eksempelvis at runde objekter ses som ovale på grund af forvrængningen. Det forklarer også synonymet "astigmatisme".

Bygningsfejl kan korrigere med toriske brilleglas. De kan korrigeres optimalt med Rodenstock brilleglas – og du kan igen udnytte dit synspotentiale fuldt ud.

Test for bygningsfejl

Nedsat farvegenkendelse hænger i de fleste tilfælde sammen med andre synsfejl. Mænd rammes oftere end kvinder.

Nedsat farvegenkendelse eller farveblindhed? De to begreber bruges ofte synonymt. Men de arvelige synsproblemer er på ingen måde identiske: Protanomali hhv. deuteranomali betegner en manglende evne til at skelne farverne rød eller grøn. Det betyder, at farverne kun kan ses, når de er meget mættede eller stærke.

Farveblindhed for andre farver kaldes anopsi. Ved protanopi eller deuteranopi mangler personen farvereceptorer for rød eller grøn på nethinden, og de to farver opfattes som lyse gråtoner. Nedsat farvegenkendelse og farveblindhed kan ikke behandles. Den hyppigt forekommende lysfølsomhed kan dog hjælpes med farvede brilleglas.

Test din farvegenkendelse

Forenklet sagt er nethinden en projektionsflade, som vores omgivelser gengives på. Den leder impulser fra lysglimt videre til hjernen.

Amsler-synstesten bruges til at undersøge nethinden. Med Amsler-gitteret kan man konstatere sygdomme, som påvirker nethindens midte. Ved en makulær-degeneration mistes et øjes centrale synsevne helt eller delvist. Da det kun er midten af nethinden, der rammes, forbliver synsfeltet i siderne intakt.
Makulær-degeneration skal behandles professionelt. Hvis du er usikker, når du har taget denne synstest, skal du gå til øjenlægen.

Test din nethindefunktion

Synsfeltet er det vi ser, når vi holder hovedet lige og ser lige ud.

Det omfatter alt, hvad der vises på nethinden. I denne sammenhæng er det ligegyldigt, om tingene er skarpe – og omgivelserne, man opfatter, men ikke kan se skarpt, hører også med.

Test dit synsfelt

Få et bedre syn ved skærmen

Nogle få enkle forholdsregler og en særlig skærmbrille eller ergonomisk nærkomfortbrille giver bedre synskomfort under arbejde ved skærmen. Dine skærmindstillinger har også betydning.

Få et bedre syn ved skærmen

Test dit syn

Hvor godt er dit afstandssyn? Prøv vores test!

 • Download skabelonen, og udskriv den.
 • Hæng arket op på væggen i øjenhøjde, og gå 4 meter (5 skridt) bagud.
 • Prøv, om du kan se, hvilken vej åbningen i cirklen peger. Husk den sidste linje, du kan se klart og skelne tydeligt.
Download skabelontest-for-visual-impairment.pdf (76 KB)
 • På hvilken linje kunne du ikke længere præcist se åbningen i cirklen? Den tilsvarende værdi beskriver din synsevne på afstand.

  Synsevne 1,2 til 1,5:
  Tillykke! Du har falkeøjne! Du bør dog alligevel jævnligt opsøge en optiker eller en øjenlæge for at få kontrolleret dit fremragende syn.

  Synsevne 1,0:

  Du behøver sandsynligvis ikke briller. Øjnene kan dog forandres over tid, og din synsevne kan blive forringet. Vi anbefaler derfor, at man bliver undersøgt i tide.

  Synsevne 0,8:

  Dette er grænsen for, hvornår det er sikkert at køre bil. Du skal fortsat få øjnene kontrolleret hos en øjenlæge eller en optiker! Husk på, at om natten eller i skarpt lys, er dit syn nedsat i forhold til om dagen.

  Synsevne 0,4 til 0,6:

  Din synsevne er tilsyneladende kraftigt nedsat. Du bør få en professionel undersøgelse af dine øjne hurtigst muligt! Du har behov for briller, især når du kører bil.

Test for alderssyn

Hvor skarpt ser du på kort arbejdsafstand
Tag vores selvtest, og få en umiddelbart vurdering!

 • Download skabelonen, og udskriv den.
 • Hold siden op 40 cm fra øjnene. Det svarer nogenlunde til almindelig læseafstand.
 • Læs siden linje for linje. Husk værdien ud for den sidste linje, du kan se klart og læse uden problemer.
Downloadtest-for-presbyopia.pdf (18 KB)
 • Den værdi, du huskede, beskriver din synsevne på kort afstand.

  Synsevne 0,8 til 1,0:
  Tillykke! Disse værdier angiver et normalt til meget godt syn. Gentag testen jævnligt for at kontroller din synsevne.

  Synsevne 0,4 til 0,6:
  Disse værdier anses for "reducerede", og du har sandsynligvis behov for briller. Vi anbefaler en professionel test hos en optiker eller en øjenlæge!

  Synsevne 0,1 til 0,32:
  Værdier i dette område vurderes at være en "ringe synsevne". Du bør derfor straks opsøge en optiker eller en øjenlæge!

Test for bygningsfejl

En bygningsfejl (astigmatisme) optræder, når et punkt ses som en streg på nethinden. Tag vores selvtest nu!

 • Fokusér på de fire cirkler én ad gangen, og se på linjerne. Vigtigt! Udfør først testen med et øje ad gangen og derefter med begge øjne samtidigt. Derefter kan du kan udføre testen med dine briller på.
 • Ser du tydelige, sorte linjer i alle cirklerne?
 • Hvis linjerne fremstår uskarpe eller utydelige i én eller flere retninger, kan det være tegn på uregelmæssigheder i øjet. Hvis det er tilfældet, skal du gå til en optiker eller øjenlæge. Hvis du også ser forskellene på linjerne med briller på, skal du få dine briller kontrolleret, da din synsevne kan være reduceret på grund af en ukorrigeret bygningsfejl.

Se på billedet, og prøv, om du kan se tallene eller bogstaverne.

Vælg mellem svarmulighederne!

 • Jeg kan set et 8-tal.
 • Jeg kan set et 12-tal.
 • Jeg kan se noget andet.

Hvis du kun kan se et 8-tal på billedet, er det muligt, at du er rød-grøn-farveblind. Vi anbefaler en professionel test hos en optiker eller en øjenlæge!

Hvis du kun kan se et 12-tal på billedet, er det muligt, at du er blå-gul-farveblind. Vi anbefaler en professionel test hos en optiker eller en øjenlæge!

Hvis du kan se tallet 182 på billedet, er dit farvesyn sandsynligvis godt. Gentag testen jævnligt for at kontrollere dit farvesyn.

Se på billedet, og prøv, om du kan se tallene eller bogstaverne.

Vælg mellem svarmulighederne!

 • Jeg kan set et 3-tal.
 • Jeg kan se noget andet.

Hvis du kan se tallet 3 på billedet, er dit farvesyn sandsynligvis godt. Gentag testen jævnligt for at kontrollere dit farvesyn.

Hvis du ikke kan se nogen tal på billedet, er det muligt, at du er rød-grøn-farveblind. Vi anbefaler en professionel test hos en optiker eller en øjenlæge!

Se på billedet, og prøv, om du kan se tallene eller bogstaverne.

Vælg mellem svarmulighederne!

 • Jeg kan se et C og et H.
 • Jeg kan kun se tallet 31.

Hvis du kan se et C og et H på billedet, er dit farvesyn sandsynligvis godt. Gentag testen jævnligt for at kontrollere dit farvesyn.

Hvis du kun kan se tallet 31 på billedet, er det muligt, at du er rød-grøn-farveblind. Vi anbefaler en professionel test hos en optiker eller en øjenlæge!

Test din nethindefunktion

Den såkaldte Amsler-test kan påvise farlige nethindesygdomme. Test din nethindefunktion nu!

 • Se på billedet fra 30 cm afstand. Hvis du bruger læsebriller, skal du tage dem på. Tag først testen med begge øjne, og derefter med henholdsvis højre og venstre øje.
 • Besvar følgende spørgsmål:
  Kan du se den lille sorte firkant midt i gitteret?
  Fokusér på firkanten. Kan du fortsat se hele gitteret?
  Er alle linjer i gitteret parallelle og sorte?
 • Hvis du har svaret nej til ét eller flere spørgsmål, bør du straks få foretaget en undersøgelse hos en øjenlæge: Det kan være tegn på en alvorlig forandring af nethinden. Vigtigt! Gentag testen med mellemrum!

Test dit synsfelt

Når man registrerer en hurtig bevægelse ud af øjenkrogen, vil man dreje hovedet pludseligt. Denne refleks gør, at vi registrerer fare i god tid. Her kan du teste, hvor stort dit synsfelt er!

 • Vigtigt! Under denne test skal du ikke bære briller! Tag en blyant i højre hånd, og hold den ud i strakt arm foran dit ansigt.
 • Dæk venstre øje med den anden hånd. Se lige frem, og hold denne synsretning, mens du langsom fører blyanten i en bue mod højre med den strakte arm.
 • Stop ved det punkt, hvor blyanten forsvinder ud af dit synsfelt. Hvis du har et normalt synsfelt, skal armen være i en vinkel på 90° i forhold til det punkt, hvor du startede bevægelsen.
 • Udfør nu bevægelsen med strakt arm til den anden side, indtil blyanten forsvinder ud af dit synsfelt. Vinklen skal nu være lidt mindre, cirka 60°, fordi næsen begrænser synsfeltet.
 • Hvis du mener, at du ikke når ud i den beskrevne vinkel, bør du kontakte en øjenlæge.

Få et bedre syn ved skærmen

Indstil din skærm, så dine øjne trættes mindre, og du får et bedre syn på arbejdspladsen eller i fritiden!

 • Kan du se 9 forskellige, klart afgrænsede og forskellige grå felter? Feltet til venstre skal være helt sort, og feltet til højre skal være helt hvidt.
 • Hvis det ikke er tilfældet, skal du ændre lysstyrke og kontrast på skærmen, til du opnår det ønskede resultat.
 • • Brug lidt tid på at indstille din arbejdsplads, så den bliver ergonomisk korrekt, f.eks. siddehøjde, skærmens placering osv.
  • Husk at blinke jævnligt, så du undgår tørre øjne.
  • Indstil skriftstørrelsen på skærmen, så du kan læse alt med komfort og uden at anstrenge dig.
  • Se væk fra skærmen en gang imellem, eller hold små pauser, for at aflaste øjenmusklerne.
  • Skærmen skal stå ca. 50 cm fra dine øjne.

Appointment request

Send a non-binding appointment request to the optician of your choice.Phone
??data.request.mail??

Your wish list

To help your optician prepare for the appointment, attach your wish list including your selected spectacles and frames to the appointment request.

Your appointment request has been successfully sent to

You will shortly receive an email confirming the data that has been sent to the optician. The optician will contact you directly to set-up your appointment.

BACK TO HOME
Unfortunately your request could not be sent!

Please try again.

Loading