Din ønskeliste
Din brilletype
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Brillerådgivning
Din optiker

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Indledning

Databeskyttelse og informationssikkerhed er en del af vores virksomhedspolitik. Beskyttelse af dine personoplysninger er meget vigtigt for Rodenstock, og vi sikrer, at de behandles i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre relevante databeskyttelseslove. I det følgende beskrives, hvilke personoplysninger vi indsamler, når du besøger vores websted, samt formålet med indsamlingen. Den anvendte terminologi er ikke kønsspecifik.

1. Dataansvarlig og Data Protection Officer

Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger på webstedet er:

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Munich
Tyskland
Tlf.: +49 089-7202-0
E-Mail: info@rodenstock.de

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger samt dine databeskyttelsesrettigheder, skal du kontakte:

Rodenstock GmbH
- Data Protection Officer -

Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Munich
Tyskland
Tlf.: +49 089-7202-0
E-Mail: datenschutz@rodenstock.com

2. Databehandlingens karakter og formål samt det tilhørende juridiske grundlag

Vi behandler personoplysninger, som vi indsamler om dig, når du bruger vores websted eller indgår i en forretningsmæssig relation med os, f.eks. når du kontakter os.

a) Hver gang du bruger vores websted, indsamler vi de adgangsoplysninger, som din browser automatisk overfører til os for at give dig adgang til webstedet. Disse adgangsoplysninger omfatter mere specifikt:
• Den anmodende enheds IP-adresse
• Dato og klokkeslæt for anmodningen samt adressen til det besøgte websted og til det websted, som fremsætter anmodningen
• Oplysninger om den anvendte browser og operativsystemet
• Onlineidentifikatorer (f.eks. enheds-id, sessions-id)

Databehandlingen af de nævnte adgangsoplysninger er nødvendig for at muliggøre besøget på webstedet og af hensyn til beskyttelsen af vores systemer og de tilhørende permanente funktioner. Adgangsoplysningerne gemmes også midlertidigt i interne logfiler til ovenstående formål, til indsamling af statistikoplysninger om brugen af vores websted, til videreudvikling af vores websted baseret på de besøgendes adfærdsmønstre på webstedet (f.eks. hvis andelen af mobilenheder, som bruges til at tilgå siderne, øges) og til generel administration og drift af webstedet. Det juridiske grundlag er art. 6 stk. 1 lit. b i GDPR.

De oplysninger, som gemmes i logfilerne, kan ikke knyttes til dig personligt. Vi gemmer således eksempelvis udelukkende IP-adresserne i forkortet, anonymiseret format. Dataene slettes, så snart de ikke længere er påkrævede til det formål, hvortil de blev indsamlet. I forhold til data, som indsamles for at stille webstedet til rådighed, betegner dette tidspunktet, hvor den respektive session er afsluttet.

Logfildata gemmes i maksimalt syv dage, hvorefter de slettes eller anonymiseres. Data, som gemmes i længere tid til dokumentations- eller bevismæssige formål, er fritaget for sletning, indtil det respektive forhold er endeligt afklaret.

b) Kontakt til os/kontaktformularer

Du kan kontakte os på forskellige måder. Du kan f.eks. kontakte os via kontaktformularen eller via e-mail. Vi behandler i den forbindelse udelukkende data til de formål, som vi informerer dig om. Det juridiske grundlag er art. 6 stk. 1 lit. b i GDPR. Vi behandler udelukkende de personoplysninger, vi modtager fra dig, når du kontakter os, indtil vi har besvaret og afsluttet din henvendelse. Vi gemmer derudover udelukkende personoplysninger til håndhævelse eller forsvar af retskrav, så længe vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lov.

c) Anmodning om onlineaftaler med optikere i vores partnernetværk

Du har mulighed for at indsende anmodninger om onlineaftaler med de optikere, som vi samarbejder med, via vores websted. Vi indsamler følgende oplysninger om dig, når du laver en aftale: For- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, ønsket dato og tidsinterval. Du har også mulighed for at sende en meddelelse til den pågældende optiker sammen med en oversigt over de produktnavne, som du har tilføjet på din personlige liste. Indsamlingen af data har til formål at anmode om og indgå en aftale (prækontraktuel foranstaltning) med den pågældende optiker. Alle data, som indsamles til dette formål, gemmes og behandles ikke af Rodenstock, men af den pågældende optiker. Det juridiske grundlag for behandlingen er art. 6 stk. 1 lit. b i GDPR.

d) Ansøgningsprocedure
Du kan ansøge om ledige stillinger hos os via vores ansøgningssystem. Vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om en aktuel eller fremtidig ledig stilling hos os, i det omfang det er nødvendigt, for at vi kan træffe beslutning om en aktuel eller fremtidig ansættelse af dig.

Det juridiske grundlag for dette er art. 6 stk. 1 lit. b i GDPR og § 26 stk. 1 i Federal Data Protection Act. Vi behandler muligvis også personoplysninger om dig, i det omfang det er nødvendigt, for at vi kan håndhæve eller forsvare et juridisk krav, som vi måtte blive mødt med som følge af eller i forbindelse med ansøgningsprocessen. Det juridiske grundlag for dette er art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR. Den legitime interesse er f.eks. en pligt til at levere dokumentation eller bevismateriale i forbindelse med en retssag. I det omfang vi indgår et ansættelsesforhold med dig, behandler vi muligvis også de personoplysninger, vi allerede har modtaget fra dig, til formål i forbindelse med ansættelsen i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. b i GDPR og § 26 stk. 1 i Federal Data Protection Act. Det kan f.eks. være i forbindelse med oprettelse eller opsigelse af ansættelsesforholdet. Du vil i givet fald blive informeret separat om den tilhørende databeskyttelse.

Vi behandler data vedrørende din ansøgning. Det kan f.eks. være generelle personoplysninger (herunder navn, adresse og kontaktoplysninger), oplysninger om dine faglige kvalifikationer og uddannelsesmæssige baggrund eller oplysninger om eventuelle faglige videreuddannelsesforløb eller andre oplysninger, som du måtte videregive til os i forbindelse med din ansøgning. Vi behandler muligvis også jobrelaterede oplysninger, som du har gjort offentligt tilgængelige, herunder i forbindelse med din profil på erhvervsrelaterede eller sociale medier.

e) Integrerede tjenester fra tredjepart
I det omfang vi benytter tjenester fra andre udbydere (tredjeparter) til at drive vores websted og give dig adgang til bestemt indhold eller bestemte funktioner (f.eks. til at afspille videomateriale), er grundlaget for den tilhørende behandling af personoplysninger art. 6 (1) lit. b og f i GDPR. En sådan databehandling er i givet fald nødvendig for at give dig adgang til de funktioner, du har valgt, eller for at beskytte vores legitime interesse i en problemfri brug af funktionerne på vores websted. I forhold til cookies, som måtte blive anvendt af disse tredjepartstjenester, gælder beskrivelsen under punkt II lit. f. Se også databeskyttelseserklæringen fra den respektive udbyder af disse tredjepartstjenester.

Tjenester fra andre udbydere, som vi benytter eller henviser til, stilles til rådighed af de pågældende tredjepartsudbydere. Vi har principielt ingen indflydelse på indholdet eller funktionsmåden for tjenester, som leveres af tredjepart, og vi er ikke ansvarlige for, hvordan sådanne tredjeparter behandler dine personoplysninger, medmindre de pågældende tredjepartstjenester er udviklet udelukkende på vores foranledning, og vi er ansvarlige for anvendelsen af dem på vores websted. I det omfang anvendelsen af tredjepartstjenester involverer fælles processer i samarbejde med den pågældende udbyder, vil dette være baseret på en indgået aftale med udbyderen om det pågældende fælles samarbejde og ansvar i overensstemmelse med art. 26 i GDPR, herunder med angivelse af de respektive opgaver og ansvarsområder i forhold til behandlingen af personoplysninger samt de tilhørende databeskyttelsesforpligtelser.

Medmindre andet fremgår, bruger vi udelukkende sociale medier på vores websted i form af links til de tilhørende tredjepartstjenester. Når du har klikket på linket med teksten eller billedet, bliver du videredirigeret til webstedet for udbyderen af det pågældende sociale medie. Det er herefter den pågældende tredjepartsudbyder, som er direkte ansvarlig for en eventuel indsamling af personoplysninger. Hvis du logger på din brugerkonto hos udbyderen af det respektive sociale medie som led i processen, knytter udbyderen muligvis de oplysninger, der indsamles i forbindelse med det pågældende besøg, til din personlige brugerkonto. Hvis du vil undgå, at de indsamlede oplysninger knyttes direkte til din brugerkonto, skal du først logge af, før du klikker på linket med teksten/billedet.

f) Cookies og tilsvarende teknologier

Vi bruger cookies og tilsvarende teknologier til at forbedre funktionsmåden på vores websted og til at formidle og udveksle gemte oplysninger med den enhed, som du bruger (herefter samlet betegnet som "cookies"). Vi bruger primært cookies til at forbedre funktionaliteten på vores websted. Vi bruger ligeledes cookies, som er teknisk nødvendige for at beskytte funktionsmåden og sikkerheden på vores websted. Den tilhørende databehandling er baseret på art. 6 (1) lit. b og f i GDPR og er nødvendig for at give dig adgang til de funktioner, du har valgt, eller for at beskytte vores legitime interesse i en problemfri brug af funktionerne på vores websted.

Vi bruger også cookies til at analysere brugen af webstedet og til at tilpasse det til dine særlige interesser, herunder eventuelt til at vise dig indhold og annoncer baseret på dine interesser, dog kun hvis du har givet dit frivillige samtykke til det i overensstemmelse med art. 6 (1) a i GDPR. Du har mulighed for at acceptere eller afvise udvalgte eller alle cookies separat via vores cookiesamtykkefunktion. Det gør du ved at markere feltet eller fjerne markeringen i feltet ud for den pågældende cookie og derefter klikke på "Gem mit valg". Du kan til enhver tid annullere dit samtykke med fremadrettet virkning.

Hvis du slet ikke ønsker at acceptere cookies, kan du også forhindre, at de gemmes på din enhed, ved at tilpasse de tilhørende indstillinger direkte på enheden. Du kan til enhver tid slette gemte cookies under systemindstillingerne på din enhed. Bemærk, at hvis du blokerer visse typer cookies, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne eller tjenesterne på vores websted.

3. Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter og databehandlere

Vi videregiver principielt ikke personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke. Hvis vi som led i vores behandling alligevel videregiver eller overfører dine oplysninger til tredjepart eller på anden måde giver tredjepart adgang til dine oplysninger, sker dette udelukkende på baggrund af det tidligere nævnte juridiske grundlag. Vi overfører eksempelvis oplysninger til betalingstjenesteudbydere, hvis dette er nødvendigt for at opfylde den indgåede aftale. Vi overfører dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet til det i henhold til gældende lov eller en retskendelse.

Vi benytter i visse situationer tjenesteudbydere til at behandle dine oplysninger. En eventuel videregivelse af data som led i en sådan behandling sker i henhold til art. 28 i GDPR.

4. Dataoverførsel til tredjelande

GDPR sikrer et passende højt databeskyttelsesniveau inden for EU. Når vi udvælger tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, vælger vi derfor så vidt muligt europæiske samarbejdspartnere, hvis samarbejdet involverer behandling af dine personoplysninger. Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for EU eller EØS), eller hvis behandlingen sker i forbindelse med brugen af en tredjepartstjeneste eller i forbindelse med videregivelse eller overførsel af data til andre personer, myndigheder eller virksomheder, gennemføres overførslen kun, hvis EU-Kommissionen har bekræftet, at det pågældende tredjeland har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, hvis der er et garanteret passende databeskyttelsesniveau for dine oplysninger i henhold til en indgået kontraktmæssig aftale med modtageren af dataene (en kopi af aftalen udleveres på anmodning), eller hvis vi har indhentet dit samtykke til overførslen, eller vi er forpligtede til at gennemføre overførslen i henhold til gældende lov.

5. Dataopbevaring

Vi gemmer principielt kun personoplysninger så længe, som det er nødvendigt i forbindelse med de formål, der fremgår af afsnittet "Databehandlingens karakter og formål samt det tilhørende juridiske grundlag", hvis det er nødvendigt for at give dig adgang til vores tjenester, eller hvis vi har en legitim interesse i en længere opbevaring. Vi er endvidere underlagt forskellige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser. Bemærk, at opbevaringsperioderne varierer fra land til land og fastlægges i overensstemmelse med lokale lovbestemte og kutymemæssige opbevaringsperioder. Dine oplysninger kan i visse tilfælde blive opbevaret i længere tid, f.eks. hvis det bliver os pålagt af en myndighed eller domstol.

6. Dine rettigheder

Som registreret person har du forskellige rettigheder i henhold til GDPR, herunder mere specifikt iht. art. 15-21 i GDPR:

7. Datasikkerhed

Vi træffer relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, brug og redigering samt mod uautoriseret videregivelse og adgang. Foranstaltningerne tilpasses til gældende standarder inden for det enkelte område. Vi beskytter de personoplysninger, du videregiver på vores websted, med TLS-kryptering (Transport Layer Security).

8. Opdateringer og ændringer til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt beskrivelserne af vores cookiesamtykkefunktion. Dette dækker også videreudviklinger som følge af ændringer i vores forretning samt tilpasninger som følge af ændrede lovkrav og/eller anvendelse af nye teknologier eller tjenester på webstedet. Vi udgiver relevante opdateringer til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på denne side.

Version: Maj 2022

Appointment request

Send a non-binding appointment request to the optician of your choice.Phone
??data.request.mail??

Your wish list

To help your optician prepare for the appointment, attach your wish list including your selected spectacles and frames to the appointment request.

Your appointment request has been successfully sent to

You will shortly receive an email confirming the data that has been sent to the optician. The optician will contact you directly to set-up your appointment.

BACK TO HOME
Unfortunately your request could not be sent!

Please try again.

Loading