0
    คุณอยู่ในพื้นที่: กรอบแว่น  
 
ส่งแผ่นพับ
 
 
 

โปรดตอบคำถาม*

24

+

=

ยี่สิบเจ็ด

 

คำถามอื่น,
โปรดคลิก ที่นี่

 
 

*ช่องที่ต้องป้อนข้อมูล

 
 
nav-Id: 1653916 - doc-Id:
เกี่ยวกับบริษัท
รายการโปรด (0)
รายการโปรด (0)
รายการโปรดที่บันทึกไว้ในปัจจุบัน
 
 

No favourites

 
ค้นหา
ค้นหา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ กรอบแว่น / Rodenstock / Rodenstock R5314
 

ลองแว่นของเราในแบบเสมือนจริง

สัมผัสความสะดวกเหนือระดับกับการทดลองสวมแว่นตา Rodenstock ผ่านเว็บแคมจากบ้านของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ “Rodenstock Glasses Advisor”
ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ (“T&C”) เป็นสิ่งควบคุมการใช้บริการ “Rodenstock Glasses Advisor” จาก Rodenstock GmbH ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Elsenheimerstrasse 33, D-80687 Munich และบริษัทในเครือ รวมถึงตัวแทนและบริษัทผู้แทน (“ผู้ให้บริการ”) ในฐานะผู้ให้บริการโปรแกรมลองแว่นเสมือนจริง (“บริการ”)

บริการ
1.1 บริการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ของ Rodenstock ได้โดยอาศัยแบบจำลองภาพถ่ายและวิดีโอ หรือโดยใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ผู้ใช้อัพโหลดเอง หากอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้มีการเชื่อมต่อกับเว็บแคม ผู้ใช้จะสามารถทดลองผลิตภัณฑ์ของ Rodenstock แบบสดได้เช่นเดียวกัน บริการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ถ่ายภาพของตนผ่านทางหน้าจอ (“เนื้อหา”) แล้วนำไปโพสต์ บันทึก เผยแพร่ แบ่งปัน แจกจ่าย และเผยแพร่บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ทุกแห่ง (เรียกรวมกันว่า “สื่อสังคมออนไลน์”) ภายใต้ดุลยพินิจของตน ทันทีที่ผู้ใช้เลือกโปรแกรมลองแว่นผ่าน “ปุ่มทดลองใช้” หรือตัวเลือก “ลองแว่นออนไลน์” ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Facebook โดยอัตโนมัติ
1.2 สิทธิในการใช้บริการจำกัดอยู่ที่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนให้กับบุคคลที่สามได้ ไม่ว่าจะโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ไม่อนุญาตให้นำบริการนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

2 การอนุญาตและคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบในการใช้ชื่อและรูปภาพ
ผู้ใช้ยินยอมมอบสิทธิอันครอบคลุม เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และมีผลทั่วโลกแก่ผู้ให้บริการในการใช้ ใช้ซ้ำ เผยแพร่ แสดง เผยแพร่ซ้ำ ถ่ายโอน และทำซ้ำเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้โพสต์ไว้ในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดที่ควบคุมโดย Rodenstock (เช่น Rodenstock Blog เป็นต้น) ในทุกรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้น หรือที่พัฒนาขึ้นภายหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการใช้เพื่อการโฆษณา การบรรจุ การส่งเสริมการขาย และการใช้เชิงพาณิชย์ โดยปราศจากข้อจำกัดหรือขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์หรือเวลาอันเนื่องมาจากประเภทการใช้ และโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดให้ผู้ให้บริการเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้ ผู้ให้บริการไม่มีพันธะใดๆ ในการใช้เนื้อหา และมีสิทธิที่จะลบเนื้อหาได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล ผู้ใช้ยินยอมสละสิทธิ์และการดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการอนุมัติผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นและมีการนำไปใช้โดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

3 คำยืนยันและคำรับรองของผู้ใช้
3.1 ผู้ใช้ขอยืนยันและรับรองว่า (I) ผู้ใช้มีสิทธิ์และอัตโนมัติกรรมทั้งหมดในการใช้เนื้อหา; (II) การใช้เนื้อหาโดยผู้ใช้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สิทธิ์ในการเข้าถึงโดยสาธารณชน สิทธิ์ของแบรนด์ หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดของบุคคลหรือสถาบันใดๆ; (III) ผู้ใช้จะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามในทุกกรณี; (IV) หากผู้ใช้ดำเนินการในฐานะบุคคลที่สาม ก็จะมีอัตโนมัติกรรมที่จำเป็นในการให้สิทธิ์ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นแก่ผู้ให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเป็นพิเศษจากบุคคลที่สามดังกล่าวหรือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ

3 คำยืนยันและคำรับรองของผู้ใช้
3.1 ผู้ใช้ขอยืนยันและรับรองว่า (I) ผู้ใช้มีสิทธิ์และอัตโนมัติกรรมทั้งหมดในการใช้เนื้อหา; (II) การใช้เนื้อหาโดยผู้ใช้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สิทธิ์ในการเข้าถึงโดยสาธารณชน สิทธิ์ของแบรนด์ หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดของบุคคลหรือสถาบันใดๆ; (III) ผู้ใช้จะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามในทุกกรณี; (IV) หากผู้ใช้ดำเนินการในฐานะบุคคลที่สาม ก็จะมีอัตโนมัติกรรมที่จำเป็นในการให้สิทธิ์ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นแก่ผู้ให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเป็นพิเศษจากบุคคลที่สามดังกล่าวหรือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ

3.2 ผู้ใช้ขอยืนยันและรับรองว่าจะไม่เผยแพร่เนื้อหาใดๆ อันเป็นการรุกราน ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ให้โทษ ลามกอนาจาร หยาบคาย หยาบโลน กระทำลามกอนาจารต่อเด็ก ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์; เนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง – รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล; เนื้อหาที่ยั่วยุให้บุคคลที่สามกระทำการผิดกฎหมายและ/หรือก่ออาชญากรรม และเนื้อหาอันนำไปสู่ความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง; เนื้อหาที่มีไวรัสหรือโปรแกรมอื่นๆ อันส่งผลเสียหรือขัดขวางการปฏิบัติการที่ถูกต้องของบริการ อันส่งผลให้เกิดภาวะโหลดเกินขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หรือสกัดกั้นหรือทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบปฏิบัติการ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจส่งผลให้การติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เกิดการหยุดชะงักหรือถูกลบ; เนื้อหาที่ประกอบด้วย มีการโพสต์ และ/หรือเผยแพร่โฆษณา วัสดุโฆษณา หรือการหาลูกค้าทุกประเภท หรือเนื้อหาซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ผู้อื่นโพสต์และ/หรือเผยแพร่เนื้อหาทุกประเภทได้ 3.3 ผู้ใช้ขอยืนยันและรับรองว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ต่อไปนี้ในการใช้บริการ: I) ข้อมูลที่เป็นความลับ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม สถานภาพสมรส มุมมองทางศาสนา กลุ่มสมาคมทางการเมืองหรือศาสนา หรือสถาบันการเงินของบุคคล); II) ภาพถ่าย/ภาพของผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย และ/หรือในทุกกรณี III) ข้อมุลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (รวมถึงภาพ/ภาพถ่าย) โดยไม่ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่/การแจกจ่ายทางออนไลน์ตามที่จำเป็น

4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ให้บริการในกรณีที่เกิดความสูญเสีย ความเสียหาย หนี้สิน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) อันเป็นผลจากข้อร้องเรียนของบุคคลที่สามต่อการฝ่าฝืนคำยืนยันและคำรับรองของผู้ใช้จากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการระบุผลประโยชน์อีกด้วย ไม่ว่าจะดำเนินการโดยศาลหรือภายนอกศาลก็ตาม

5 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
5.1 ผู้ใช้ยอมรับว่าบริการนี้มีไว้เพื่อแสดงภาพลักษณ์โดยประมาณของผลิตภัณฑ์จริงและภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏเมื่ออยู่บนใบหน้าของผู้ใช้โดยเฉพาะ นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมายใดๆ ที่อาจเป็นไปได้แล้ว ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำของการประมาณดังกล่าว รวมถึงคุณภาพ การทำงานอย่างถูกต้อง หรือความเหมาะสมของบริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
5.2 ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องทบทวนเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ยอมรับว่าผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่ต้องทบทวน และยอมรับว่าด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว ข้อผิดพลาดและ/หรือการละเว้นใดๆ ในทุกกรณี รวมถึงต่อความเสียทางโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเกิดจากการที่ผู้ใช้และ/หรือบุคคลที่สามใช้หรือไม่ใช้บริการ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่แต่เพียงผู้เดียวต่อทุกเนื้อหาที่โพสต์ เผยแพร่หรือแจกจ่ายอย่างอิสระโดยใช้บริการระบบออนไลน์

6 ความพร้อมใช้และความต่อเนื่องของบริการ
ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ให้บริการมีสิทธิ์และดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการ (i) ระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร (ii) ปฏิเสธการเข้าถึงบริการ (iii) ลบเนื้อหาออกจากสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดที่ควบคุมโดย Rodenstock ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของเนื้อหาในทุกกรณี

7 การรายงานต่อผู้มีอำนาจ
ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ให้บริการสามารถดำเนินมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทันทีหากสงสัยว่าผู้ใช้อาจมีการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย (ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้บริการนี้ในการแจกจ่ายเนื้อหาที่เป็นการลามกอนาจารต่อเด็ก) และยอมรับว่าผู้ให้บริการอาจรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการฟ้องร้องต่อไปโดยการให้ข้อมุลทั้งหมดที่ผู้ให้บริการมีอยู่เพื่อการสืบสวนผู้ใช้

8 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ให้บริการสามารถดำเนินมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทันทีหากสงสัยว่าผู้ใช้อาจมีการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย (ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้บริการนี้ในการแจกจ่ายเนื้อหาที่เป็นการลามกอนาจารต่อเด็ก) และยอมรับว่าผู้ให้บริการอาจรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการฟ้องร้องต่อไปโดยการให้ข้อมุลทั้งหมดที่ผู้ให้บริการมีอยู่เพื่อการสืบสวนผู้ใช้
8.1 ผู้ใช้ยอมรับว่าบริการนี้และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการ (“ซอฟต์แวร์”) เป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการโดยเฉพาะหรือผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็นความลับและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ให้บริการหรือผู้ออกใบอนุญาตมอบสิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและโอนไม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงและใช้บริการและใช้ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ดังกล่าว
8.2 ผู้ใช้ยอมรับว่าจะไม่เข้าถึงบริการนี้ด้วยวิถีทางอื่นใดนอกเหนือไปจากการใช้ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้ยอมรับว่าการซื้อเนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดผ่านการใช้บริการนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของตนแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับว่าผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบหรือการสูญเสียข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว แม้ภายหลังการใช้บริการนี้โดยอ้อมก็ตาม การใช้บริการและซอฟต์แวร์ถือเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของผู้ใช้เอง บริการและซอฟต์แวร์นี้นำเสนอโดยผู้ให้บริการ และผู้ใช้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขล่าสุด (ตามที่เป็นและมีอยู่) ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ หรือทำงานได้โดยไม่มีการสะดุด สมเหตุสมผล ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้บริการไม่รับประกันผลที่คาดคิด คาดหวัง หรือได้จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
8.3 ผู้ใช้ยอมรับว่าจะไม่เข้าถึงบริการนี้ด้วยวิถีทางอื่นใดนอกเหนือไปจากการใช้ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้ยอมรับว่าการซื้อเนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดผ่านการใช้บริการนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของตนแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับว่าผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบหรือการสูญเสียข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว แม้ภายหลังการใช้บริการนี้โดยอ้อมก็ตาม การใช้บริการและซอฟต์แวร์ถือเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของผู้ใช้เอง บริการและซอฟต์แวร์นี้นำเสนอโดยผู้ให้บริการ และผู้ใช้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขล่าสุด (ตามที่เป็นและมีอยู่) ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ หรือทำงานได้โดยไม่มีการสะดุด สมเหตุสมผล ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้บริการไม่รับประกันผลที่คาดคิด คาดหวัง หรือได้จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ

9 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป
ในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวตลอดเวลาเพียงแค่โดยการเผยแพร่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับใหม่ ในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติหลังจากที่ได้รับการเผยแพร่ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับในเงื่อนไขใหม่ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป และในกรณีดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์หรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเป็นผลจากการที่ไม่สามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ถูกลบไปในทุกกรณี

10 ข้อความ
For questions about the service, users can contact the provider directly at info@rodenstock.com.

11 ศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเยอรมัน ข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากการตีความและ/หรือการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของศาลในพื้นที่ที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่หรือมีที่อยู่สำหรับติดต่อ ในกรณีที่ผู้ใช้คือผู้บริโภคดังกล่าวและอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี หากผู้ใช้ไม่ใช่ผู้บริโภคหรือไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี ให้ถือว่าศาลในเมืองมิวนิคเป็นศาลที่มีอำนาจตัดสินคดี ประเด็นทั้งหมดที่ไม่มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ให้ถือว่าได้รับการควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยอมรับ – เริ่มต้นใช้งาน!
 

ใช้ภาพตัวอย่าง

นี่คือ
หมายเลขรุ่นของคุณ

R5314 A

 
เคล็ดลับ

โปรแกรมลองแว่นเสมือนจริงไม่เพียงแต่ให้คุณลองสวมแว่นเท่านั้น แต่ยังแชร์บน Facebook ได้อีกด้วย และยังสามารถพิมพ์แผ่นพับเพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับแว่นตาคู่โปรดของคุณจากศูนย์แว่นตาของ Rodenstock ได้อีกด้วย


 
 
 
Rodenstock-กรอบแว่นสายตา-R5314-havana/gold
 

R5314 A


กรอบแว่นสายตา

 
Rodenstock-กรอบแว่นสายตา-R5314-havana/gold Rodenstock-กรอบแว่นสายตา-R5314-bluetransparent/darkgun Rodenstock-กรอบแว่นสายตา-R5314-rose/rosegold Rodenstock-กรอบแว่นสายตา-R5314-black/darkgun
 

กรุณาติดต่อร้านแว่นตาใกล้บ้านเพื่อขอราคาและข้อเสนอพิเศษ.

กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์เพื่อดำเนินการต่อ.

ค้นหาศูนย์แว่นตา
Add to favourites


 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับแว่นตา
 
 

รุ่นสำหรับ:

 

แบรนด์:

 

 

ประเภท: กรอบแว่นสายตา

สี: havana/gold, bluetransparent/darkgun, rose/rosegold, black/darkgun

วัสดุ: พลาสติก

 
 
 
 
 

คำแนะนำสำหรับเลนส์ที่เหมาะสม

 
 
 

ไม่ใช่รุ่นที่ต้องการงั้นหรือ ลองดูกรอบแว่นเหล่านี้