0
    คุณอยู่ในพื้นที่: เกี่ยวกับ Rodenstock  
 
ส่งแผ่นพับ
 
 
 

โปรดตอบคำถาม*

23

+

=

ยี่สิบห้า

 

คำถามอื่น,
โปรดคลิก ที่นี่

 
 

*ช่องที่ต้องป้อนข้อมูล

 
 
nav-Id: 1654396 - doc-Id: 1644617
เกี่ยวกับบริษัท
รายการโปรด (0)
รายการโปรด (0)
รายการโปรดที่บันทึกไว้ในปัจจุบัน
 
 

No favourites

 
ค้นหา
ค้นหา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ เกี่ยวกับ Rodenstock / ถ้อยแถลงพันธกิจของบริษัท

ถ้อยแถลงภารกิจของ Rodenstock

คุณค่าอันเป็นรากฐานแห่งกิจวัตรในแต่ละวันของ Rodenstock

จากถ้อยแถลงอันล้ำยุคของ Josef Rodenstock ที่กล่าวไว้ในปี 1877 ว่า "ภาวะสายตาผิดปกติไม่ใช่โรค แต่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ เพียงแค่เราทำความเข้าใจระบบการมองเห็นในแบบองค์รวม" นั่นคือมรดกตกทอดที่เรายังคงเก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้ และยังคงได้รับการสืบสานอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น รวมถึงทุกนวัตกรรมของ Rodenstock

คุณค่าองค์กรของเราสร้างสรรค์ขึ้นจากรากฐานดังกล่าว ซึ่งคุณค่าเหล่านี้คือเครื่องยืนยันความภักดี ความตระหนักซาบซึ้งและประสิทธิภาพ ทั้งภายในองค์กรและสำหรับลูกค้าของเรา รวมถึงเป็นสิ่งหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรและนำมาซึ่งความสำเร็จของ Rodenstock มาอย่างต่อเนื่อง

คุณค่าขององค์กรเรา

คุณค่าขององค์กรคือเครื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนยึดมั่นในคุณค่าประการเดียวกัน และการดำเนินคุณค่าเหล่านั้นอย่างมีจิตสำนึกในการสร้างสรรค์จิตวิญญาณแห่งความเป็นทีม รวมถึงความพร้อมในการรับความรับผิดชอบทางธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ คุณค่าเหล่านั้นยังกระจายรากฐานอยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติอันยาวนานของเรา และเป็นจุดยืนให้กับ Rodenstock รวมถึงพนักงานทุกคน สิ่งเหล่านี้คืออัตลักษณ์และบุคลิกภาพของเรา ซึ่งเป็นเครื่องกำหนดแนวทางเพื่อการบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานและการปฏิบัติต่อลูกค้าภายนอก

ความสนุก

เราให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความสนุกสนานโดยปราศจากทิฐิ ในกระบวนการดังกล่าว เราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจ

ความรับผิดชอบ

"ในฐานะผู้ประกอบการ" เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงอิสรภาพในการตัดสินใจอย่างเป็นประโยชน์ ในกระบวนการดังกล่าว เรามุ่งมั่นค้นหาแนวทางใหม่ๆ รวมถึงเรียนรู้จากทั้งผลตอบรับและข้อผิดพลาด

ความน่าเชื่อถือ

เราพูดในสิ่งที่คิด และทำในสิ่งที่พูด ในฐานะผู้เป็นแบบอย่าง พฤติกรรมของเราต่อองค์กร พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา จึงมีทั้งความเปิดกว้าง ความตระหนักซาบซึ้ง และความภักดี

ประสิทธิภาพ

เราทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอดทั้งองค์กร ในกระบวนการดังกล่าว เรามุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ และไม่หยุดอยู่เพียงแค่ระดับปานกลาง

ความสำเร็จ

เราพร้อมดำเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอกหรือภายในก็ตาม จุดมุ่งหมายของเราได้แก่ความสำเร็จระดับมืออาชีพในระยะยาวและการนำทีมสู่การบรรลุเป้าหมายระดับมืออาชีพ ความสำเร็จในการทำงานคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนให้เรามุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่อไป

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

วัฒนธรรมองค์กรและการบริหารจัดการถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเรา Rodenstock และพนักงานของเราต่างมุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรด้วยการดำเนินคุณค่าองค์กรอย่างมีจิตสำนึก นำมาซึ่งเสาหลักห้าประการอันเป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมองค์กรของเราและเป็นสิ่งที่พนักงานของ Rodenstock ทุกคนยึดมั่น ได้แก่:

การดำเนินการในฐานะผู้ประกอบการ

เรารับผิดชอบในสิ่งที่ทำด้วยการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการดำเนินการและการตัดสินใจอย่างอิสระ

จิตวิญญาณแห่งความเป็นทีม

เราทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ของทีมในทุกกรณีที่ทำได้

กลยุทธ์และการลงมือปฏิบัติ

เราพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ และนำไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องกัน

การให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้บริโภค

เราวางตำแหน่งของตนเองในฐานะผู้ให้บริการที่ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างให้เกียรติ รับฟังทุกความคิดเห็น และตระหนักถึงทุกความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์และการบริการระดับพรีเมี่ยม

เราคือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพระดับ "พรีเมี่ยม" ไม่ว่าจะเป็นการ "บริการ" ลูกค้าในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้วยการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบและมาตรฐานระดับสูงสุด