0
    Du befinner dig i närheten av: House of better vision  
 
Skicka minneslista
 
 
 

Lös uppgiften.*

10

+

=

femton

 

Annan uppgift,
vänligen klicka här.

 
 

*obligatoriskt fält

 
 
nav-Id: 1588614 - doc-Id: 1587060
Företaget Rodenstock.Net
Favoriter (0)
Favoriter (0)
Dina sparade favoriter
 
 

Inga favoritglasögon

 
Sök
Sök
 
 
 
 
 
 

Varför även terminalglasögon?

Terminal- eller arbetsplatsglasögon är anpassade för särskilda krav som det vardagliga arbetet ställer och som andra glasögon inte klarar.

Krav på dina ögon

 • Snabb fokusering på olika avstånd
 • Monotont, ansträngande bildskärmsarbete
 • Långt mellan blinkningar, därav torra ögon
 • Ofta dålig belysning

Syn med progressiva glasögon

 • Möjliggör steglös syn från nära till långt håll
 • Man slipper skifta glasögon hela tiden
 • Synområdet på läs- och mellanavstånd är relativt smalt
 • Kan på arbetsplatsen leda till onaturlig hållning
 • Synstress och nackspänning på grund av mer frekventa huvudrörelser

Syn med läsglasögon

 • Bra närseende upp till 40 cm, t.ex. till tangentbordet
 • Ej optimala för avståndet till bildskärmen, ca 60–80 cm
 • Dålig fokusering t.ex. på en väggkalender eller kolleger i rummet
 • Leder till konstlad, avlastande hållning och spänningar
 • Frekvent skiftande av glasögon krävs

Syn med arbetsplatsglasögon

 • Individuellt anpassade till dina blickrörelser och synvanor på arbetsplatsen
 • Extra breda synfält på läsavstånd upp till rumsdjup
 • Ergonomisk kroppshållning
 • Bekvämt seende även på fritiden
 
 

Ergonomiskt arbete

Tycker du ibland att det är svårt att läsa på bildskärmen? Efter en lång dag vid bildskärmen, är dina ögon torra och har du ont i huvudet? En möjlig lösning kan vara terminalglasögon.

På arbetsplatsen gäller det att på bråkdelar av en sekund fixera blicken på bildskärm, skrivbord och kolleger på olika avstånd. Med stigande ålder innebär det extra ansträngning för ögat, eftersom det inte längre kan fokusera lika bra. Omedvetet ändrar man sin kroppshållning för att kompensera för detta, och det leder ofta till smärtor som är svåra att lokalisera. Våra närkomfortglas öppnar nya perspektiv: de ger varaktig avlastning åt överansträngda ögon och spänt nack- och axelparti. Så det blir roligt igen att arbeta!

Vår närprogressiva glasportfolio. Mer.

Ergonomiskt, behagligt arbete

Ergo®-närkomfortglas kan som enda glas anpassas individuellt till typiska blickrörelser och arbetsavstånd. De ger extra stora synområden på nära och medellångt håll och gör därmed arbetet avspänt. Även på kort håll blir de minst detaljerna synliga igen, och det går åter att se skarpt på avstånd på upp till 5 meter. Detta förstorade blickfält bidrar till en ergonomisk huvud- och kroppshållning och ger bekvämt seende som inte tröttar ut.

Loading the player...

Solitaire® Protect Balance 2 - För en balanserad biorytm.

Digitala apparater avger en onaturligt hög andel blått ljus i jämförelse med dagsljus. En möjlig konsekvens: Bildandet av hormonet Melatonin, markören för vår inre klocka, kommer ur balans, insomningen fördröjs. Experterna är eniga:

Fit för den digitala världen

Den innovativa Hightechbehandlingen Solitaire® Protect Balance 2 reducerar blått ljus till en naturlig nivå. Resultatet: den naturliga biorytmen störs inte, sömnen är åter djup och rogivande. På så sätt kan du starta dagen väl utvilad och avspänd samt arbeta koncentrerat. Förbättrat kontrastseende avlastar dina ögon än mer.

Mer om Solitaire® Protect Balance 2

Testa dina kunskaper om blått ljus och dess följder!

Fråga x/x

Vilken effekt har det blåa ljuset som strålar ut från datorns bildskärm på din biorytm?
 • Vi blir trötta fortare på arbetsplatsen.
 • Vi har svårt att komma till ro på kvällen.
 • Det har ingen effekt.

Datorskärmar utstrålar ett onaturligt mängd av blått ljus. Det blåa ljuset minskar koncentrationen av Melatonin och gör så att vi blir pigga. Insomningssvårigheter är följden.

Nästa Fråga

Fråga x/x

Hur hög är sannolikheten för att man kommer att vara avsevärt mer okoncentrerad nästa dag om man surfade på internet efter kl. 21:00 kvällen innan?
 • 2 gånger högre
 • 3 gånger högre
 • 5 gånger högre

En undersökning av över mer än 1600 belgiska elever mellan 13 och nästan 17 år bekräftade: Den som mer än en gång i veckan använde sin mobil efter att ha släckt lampan på kvällarna, löpte fem gånger större risk att vara trött nästa dag.
Källa: Spiegel Online, 24. November 2014

Nästa Fråga

Fråga x/x

Vilket hormon blockeras av blått ljus och förhindrar oss från att bli trötta på kvällen?
 • Melatonin
 • Oxytocin
 • Progesteron

Hormonet Melatonin, markören för vår inre klocka, utsöndras i mörkret från tallkottskörteln i hjärnan. Ljus å andra sidan hämmar utsöndringen av hormonet.
Källa: DVGE Tyst förlag för hälsa och näring

Nästa Fråga

Fråga x/x

Upp till vilken procentsats kan koncentrationen av Melatonin reduceras efter två timmars arbete vid bildskärmen?
 • 4%
 • 15%
 • 23%

Enligt en studie av Lightning Research Center i Troy reducerades koncentrationen av Melatonin på försökspersonerna efter två timmars arbete vid bildskärmen med upp till 23%.
Källa: Lighting Research Center på Rensselaer Polytechnic Intstitute i Troy

Nästa Fråga

Fråga x/x

Bildskärmar avger de tre ljusfärgerna röd, blå och gul. Vilken av dessa färger har den högsta andelen?
 • Röd
 • Blå
 • Gul

Speciellt nyare bildskärmar med LED-teknik har en mycket hög andel blått ljus. Men även LCD-bildskärmar avger en stor andel blått ljus.

Till resultatet

Du har svarat rätt på x/5 frågor!

Bekvämt seende även på fritiden

Terminalglasögon med våra Ergo® närkomfortglas är mycket användbara. De lämpar sig inte enbart för kontorsarbete utan underlättar även påtagligt för t.ex. musiker, tandläkare, arkitekter eller lärare. Även på fritiden utgör de ofta ett bättre alternativ än läsglasögon.

Bidrag från arbetsgivaren

På grund av terminalglasögonens många fördelar står vissa företag för en del av kostnaden. Fråga helt enkelt!