0
    Du befinner dig i närheten av: House of better vision  
 
Skicka minneslista
 
 
 

Lös uppgiften.*

20

+

=

tjugoåtta

 

Annan uppgift,
vänligen klicka här.

 
 

*obligatoriskt fält

 
 
nav-Id: 1588632 - doc-Id: 1586937
Företaget Rodenstock.Net
Favoriter (0)
Favoriter (0)
Dina sparade favoriter
 
 

Inga favoritglasögon

 
Sök
Sök
 
 
 
 
 
 

Testa färgseendet

Färger spelar en viktig roll. Inte bara för synupplevelsen utan också för säkerheten, t.ex. i trafiken. Testa nu om du uppfattar färger korrekt.

1

Titta på bilden och försök urskilja siffrorna eller bokstäverna.

2

Välj sedan bland de möjliga svaren!

Utvärdering

Om du endast kan urskilja en 8:a ovan kan det hända att du lider av röd-grön färgblindhet. Ett professionellt test hos en ögonoptiker eller ögonläkare rekommenderas!

Utvärdering

Om du endast kan urskilja en 12:a ovan kan det hända att du lider av blå-gul färgblindhet. Ett professionellt test hos en ögonoptiker eller ögonläkare rekommenderas!

Utvärdering

Om du kan urskilja 182 ovan fungerar ditt färgseende sannolikt som det ska. Upprepa testet regelbundet för att kontrollera ditt färgseende.

1

Titta på bilden och försök urskilja siffrorna eller bokstäverna.

2

Välj sedan bland de möjliga svaren!

Utvärdering

Om du kan urskilja 3 ovan fungerar ditt färgseende sannolikt som det ska. Upprepa testet regelbundet för att kontrollera ditt färgseende.

Utvärdering

Om du inte kan urskilja något tal ovan kan det hända att du lider av röd-grön färgblindhet. Ett professionellt test hos en ögonoptiker eller ögonläkare rekommenderas!

1

Titta på bilden och försök urskilja siffrorna eller bokstäverna.

2

Välj sedan bland de möjliga svaren!

Utvärdering

Om du kan urskilja ett C och ett H ovan fungerar ditt färgseende sannolikt som det ska. Upprepa testet regelbundet för att kontrollera ditt färgseende.

Utvärdering

Om du endast kan urskilja 31 ovan kan det hända att du lider av röd-grön färgblindhet. Ett professionellt test hos en ögonoptiker eller ögonläkare rekommenderas!

 
 

Färgdefekt eller färgblindhet

Precis som många synfel är också en färgdefekt oftast medfödd. Män drabbas oftare än kvinnor.

Färgdefekt eller färgblindhet? Ofta används de båda begreppen synonymt. Men de ärftligt betingade synstörningarna är inte alls samma sak. Protanomali resp. deuteranomali betecknar defekt röd- resp. grönseende. Det innebär att de färgerna endast kan uppfattas om de är mycket mättade och starka.

Färgblindhet för olika färger kallas anopi. Vid protanopi resp. deuteranopi saknar personen i fråga färgreceptorerna för färgen rött resp. grönt på näthinnan och de båda färgerna uppfattas som ljusa gråtoner. Tyvärr finns det inga terapeutiska behandlingar för en färgdefekt eller färgblindhet. Med tonade glasögonglas går det dock att lindra den ofta förekommande ljuskänsligheten.