0
    Du befinner dig i närheten av: House of better vision  
 
Skicka minneslista
 
 
 

Lös uppgiften.*

1

+

=

fjorton

 

Annan uppgift,
vänligen klicka här.

 
 

*obligatoriskt fält

 
 
nav-Id: 1588628 - doc-Id: 1586945
Företaget Rodenstock.Net
Favoriter (0)
Favoriter (0)
Dina sparade favoriter
 
 

Inga favoritglasögon

 
Sök
Sök
 
 
 
 
 
 

Testa för ålderssynthet

Vilken synskärpa har du på nära håll? Gör självtestet för en första bedömning!

1

Ladda ner vår mall och skriv ut den.

2

Håll bladet på ett avstånd av 40 cm framför ögonen. Det motsvarar ungefär vanligt läsavstånd.

3

Läs igenom rad för rad. Notera värdet framför den sista rad som du kan läsa klart och tydligt utan problem.

Utvärdering

Värdet som du har noterat beskriver din synskärpa (visus) på nära håll.

 
Synskärpa 0,8 till 1,0:

Gratulerar! Dessa värden innebär att din syn är normal till mycket bra. Upprepa testet regelbundet för att kontrollera din synskärpa.

 
Synskärpa 0,4 till 0,6:

Dessa värden innebär ”nedsatt” synskärpa, och du behöver förmodligen glasögon. Ett professionellt test hos en ögonoptiker eller ögonläkare rekommenderas!

 
Synskärpa 0,1 till 0,32:

Värden i detta område innebär att du är ”synsvag”. Kontakta därför genast en ögonoptiker eller ögonläkare!

 
 

Ålderssynthet eller presbyopi

Om armarna är för korta när man läser: ålderssynthet är den vanligast felsyntheten hos äldre.

Med stigande ålder försämras synkraften på nära håll och böcker eller brev måste läsas med utsträckt arm. Orsaken till detta är ögats åldrandeprocess och den därmed förenade försämringen av ögonlinsens elasticitet.

För att kompensera för åldersrelaterad långsynthet använder man lämpligen progressiva glasögon för steglöst skarp syn på alla avstånd. På arbetsplatsen kan du använda särskilda terminalglasögon med Ergo®-närkomfortglas.


Till läsglasögonen
Till de progressiva glasögonen
Till terminalglasögonen