Twoja lista życzeń
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? KONSULTANT OKULARÓW
Twoja oprawa okularowa
Twój salon optyczny
Szukaj partnera Rodenstock You can attach your wish list directly to your appointment booking

Polityka ochrony danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna.

Firma Rodenstock uważa, że ochrona powierzonych jej danych to kwestia odpowiedzialności korporacyjnej. Aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej, ściśle przestrzegamy przepisów ustawowych podczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych?

Odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych podczas odwiedzania tej strony internetowej, zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), spoczywa na

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstraße 33
D-80687 Monachium
Tel.: 089-7202-0
Adres e-mail: datenschutz@rodenstock.com

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych związane z naszymi produktami lub z korzystaniem z naszej strony internetowej, możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Możesz to zrobić, wysyłając list na podany wyżej adres pocztowy lub przesyłając wiadomość na podany wyżej adres e-mail (z dopiskiem: „do wiadomości inspektora ochrony danych”).

2. Kiedy i w jakim celu firma Rodenstock zbiera dotyczące Cię dane?

Dane dostępu
Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, zbieramy dane dostępu. Są one automatycznie przekazywane przez Twoją przeglądarkę, abyś mógł odwiedzić naszą stronę. Dane dostępu obejmują w szczególności:

• adres IP urządzenia wysyłającego żądanie połączenia
• datę i godzinę wysłania żądania
• adres wywoływanej strony internetowej i strony internetowej wysyłającej żądanie połączenia
• informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
• identyfikatory online (np. identyfikatory urządzenia, identyfikatory sesji).

Przetwarzanie tych danych dostępu jest niezbędne do ułatwienia wizyty na stronie oraz do zapewnienia długotrwałej funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych systemów. Dane dostępu są tymczasowo przechowywane w wyżej wymienionych celach w wewnętrznych plikach logowania. Dzięki temu możliwe jest sporządzanie informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej i ulepszanie jej z uwzględnieniem nawyków użytkowników (np. w przypadku, gdy rośnie liczba osób, które odwiedzają stronę przy użyciu urządzeń mobilnych) oraz możliwa jest administracja i utrzymanie strony. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. b) RODO.

Informacje przechowywane w plikach logowania nie umożliwiają wyciągania bezpośrednich wniosków na temat osoby odwiedzającej stronę.

Kontakt
Można się z nami skontaktować w następujący sposób: poprzez formularz do kontaktu, zgłoszenie serwisowe oraz wiadomość e-mail. W wybranym formularzu do kontaktu wyraźnie widać, jakie dane są zbierane. Dane są przetwarzane wyłącznie do celów komunikacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane zbierane w formularzu do kontaktu, są automatycznie usuwane po całkowitym zakończeniu obsługi Twojego zapytania, chyba że jest ono nam nadal potrzebne w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych (zob. sekcja „Kiedy Twoje dane zostaną usunięte?”).

Ubieganie się o stanowisko w firmie Rodenstock

Możesz odpowiadać na oferty pracy w firmie Rodenstock za pośrednictwem naszego systemu zarządzania aplikacjami. Dane są zbierane, aby wybrać kandydatów w celu potencjalnego nawiązania stosunku pracy. Gdy otrzymujemy i przetwarzamy Twoją aplikację, zbieramy następujące dane:

• zwrot grzecznościowy
• imię i nazwisko
• adres
• adres e-mail
• numer telefonu
• data urodzenia
• wymagania dotyczące wynagrodzenia
• okres wypowiedzenia
• dokumenty zgłoszeniowe (np. certyfikaty, CV).

Podstawę prawną przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. b) i art. 88 ust. 1 RODO w związku z krajowym prawem w zakresie ochrony danych.

Inne przypadki, w których ustawa ma zastosowanie(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Możemy również wykorzystywać dane użytkownika w ramach zapewniania równowagi pomiędzy poszczególnymi interesami w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, najczęściej gospodarczych lub interesów osób trzecich. W takich przypadkach w miarę możliwości przetwarzamy dane spseudonimizowane lub zanonimizowane. Odbywa się to w następujących celach:

• monitorowanie i poprawa efektywności oraz bezpieczeństwa prawnego procesów biznesowych
• monitorowanie, optymalizacja i dalszy rozwój usług i produktów
• przeprowadzanie kampanii reklamowych (np. retargeting), badania rynku i opinii publicznej
• dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych
• aresztowanie, zapobieganie przestępstwom i ściganie przestępstw
• zapewnianie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych naszych systemów informatycznych.

Wypełnianie innych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Ciążą na nas różne obowiązki prawne, m.in. wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji biznesowej oraz przepisy eksportowe.

3. Dlaczego ta strona używa plików cookie?

Używamy plików cookie, aby nawigacja i korzystanie z naszych stron internetowych były jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki z informacjami tekstowymi, które są zapisywane na dysku twardym użytkownika po wywołaniu strony internetowej. Pliki te służą do tymczasowego przechowywania informacji, na przykład do analizy statystycznej lub kontroli połączenia podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookie są również wykorzystywane do przechowywania preferencji osób odwiedzających stronę. Dzięki temu możemy dopasować zawartość naszej strony internetowej do Twoich wymagań i w ten sposób podnosić poziom naszych usług. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób połączyć plików cookie z konkretnymi użytkownikami.

W dowolnym momencie możesz wyłączyć opcję przechowywania tych plików w ustawieniach systemowych przeglądarki i usunąć istniejące pliki cookie. Każdy użytkownik może również przeglądać stronę internetową bez plików cookie. Jednak jeśli nie akceptujesz plików cookie, może to prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszej strony internetowej.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są automatycznie usuwane z dysku twardego użytkownika (pliki cookie sesji) po zakończeniu sesji przeglądarki (wraz z końcem sesji). Poza tym korzystamy również z plików cookie, które pozostają na dysku twardym użytkownika przez określony czas po zakończeniu sesji przeglądarki. Te trwałe pliki cookie są zapisywane na dysku twardym użytkownika i usuwane przez przeglądarkę po określonym czasie. Pliki cookie mogą pochodzić również od zewnętrznych usługodawców.

Pliki cookie wymagane do zapewnienia łączności elektronicznej lub do wykonania żądanych określonych funkcji (np. korzystanie z koszyka zakupów) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu umożliwienia sprawnego pod względem technicznym i zoptymalizowanego świadczenia przez niego usług. Inne pliki cookie (np. służące do analizy nawyków przeglądania stron internetowych), które mogą być przechowywane, zostały omówione oddzielnie w następnej sekcji niniejszej polityki prywatności.

4. Wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii do celów analizy

Pliki cookie i podobne technologie wykorzystujemy również w celach reklamowych. Niektóre dane dostępu zebrane podczas korzystania z naszej strony internetowej są wykorzystywane do celów reklamy opartej na zainteresowaniach. Dzięki analizie i ocenie tych danych dostępu możemy prezentować spersonalizowane reklamy na naszej stronie internetowej oraz na stronach innych dostawców. Oznacza to, że reklamy odpowiadają Twoim rzeczywistym zainteresowaniom i potrzebom.

Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa w następnej sekcji, jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes w prezentowaniu spersonalizowanych reklam.
W następnej sekcji opisujemy bardziej szczegółowo technologie i usługodawców, z których korzystamy w tych celach.

Zbierane dane mogą obejmować w szczególności:

• adres IP urządzenia
• datę i godzinę dostępu
• numer identyfikacyjny pliku cookie
• dane identyfikacyjne urządzeń mobilnych
• informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego.

Zebrane dane są przechowywane wyłącznie w formie spseudonimizowanej, tak że nie jest możliwe wyciągnięcie bezpośrednich wniosków na temat konkretnych osób.
Poniższe opisy technologii, z których korzystamy, zawierają informacje o możliwościach zgłoszenia sprzeciwu wobec naszych działań analitycznych i reklamowych za pomocą tzw. plików cookie typu „opt-out” (rezygnacja). Zwracamy uwagę, że po usunięciu wszystkich plików cookie w przeglądarce lub późniejszym użyciu innej przeglądarki bądź innego profilu, należy zapisać kolejny plik cookie typu „opt-out”.

Poniżej opisane są możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec działań analitycznych i reklamowych. Możesz również zgłosić sprzeciw poprzez odpowiednie ustawienia na stronach internetowych, takich jak Truste, NAI, DAA i Your Online Choices, na których możliwe jest wyrażenie sprzeciwu wobec działań wielu reklamodawców naraz. Strony te umożliwiają wymienionym usługodawcom wyłączenie wszystkich reklam naraz, za pomocą plików cookie typu „opt-out”, albo dostosowanie ustawień dla każdego dostawcy oddzielnie.

Google (Universal) Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy udostępnianego przez firmę Google LLC, z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do umożliwienia analizy i ulepszania naszej strony internetowej w oparciu o nawyki użytkowania. Powiązane dane mogą być przekazywane przez Google do serwera znajdującego się w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane w celu przeprowadzenia analizy. W przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Google podlega Tarczy Prywatności UE-USA. Adres IP jest skracany przed przeprowadzeniem analizy statystyk dotyczących użytkowania, tak że nie jest możliwe wyciągnięcie bezpośrednich wniosków co do tożsamości użytkownika. W tym celu na naszej stronie internetowej dodaliśmy kod „anonymizeIP” (zanonimizuj adres IP) do Google Analytics, aby zapewnić zanonimizowane rejestrowanie adresów IP.

Google będzie przetwarzać informacje uzyskane za pomocą plików cookie w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dla operatorów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i internetu.
Jak wskazano powyżej, możesz skonfigurować przeglądarkę w ustawieniach plików cookie polityki prywatności Google w taki sposób, aby nie akceptowała plików cookie lub aby uniemożliwiała rejestrowanie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z naszej strony. Możesz również uniemożliwić firmie Google przetwarzanie takich danych, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google (nie działa on na urządzeniach mobilnych).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu nawyków użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej oraz reklam.

Korzystanie z Omniture/Adobe Analytics

Niniejsza strona korzysta z internetowej usługi analizy Adobe Analytics świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”). Adobe Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia stronie internetowej przeprowadzenia analizy sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Jeśli informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony są przesyłane do serwera Adobe, ustawienia zapewniają anonimizację adresu IP przed geolokalizacją i zastąpienie go ogólnym adresem IP przed zapisaniem. Adobe, w imieniu operatora tej strony internetowej, wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez użytkowników ze strony, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronie oraz do świadczenia na rzecz operatora innych usług związanych z korzystaniem z tej strony i internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach programu Adobe Analytics nie jest łączony z innymi danymi Adobe. Możesz nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Adobe zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych, klikając na następujący link: http://rodenstock.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?locale=pl_PL. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych danych na Twój temat przez firmę Rodenstock oraz jej przedstawicieli w sposób i w celu opisanym powyżej.

Google DoubleClick

Nasza strona korzysta z DoubleClick, usługi świadczonej przez firmę Google LLC, z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). DoubleClick wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do wyświetlania dopasowanych do Ciebie reklam. Korzystanie z DoubleClick umożliwia Google i stronom partnerskim wyświetlanie reklam opartych na poprzednich wizytach na naszej stronie lub innych stronach internetowych. Powiązane dane mogą być przekazywane przez Google do serwera znajdującego się w Stanach Zjednoczonych w celu przeprowadzenia ich analizy oraz mogą być tam przechowywane. W przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Google podlega Tarczy Prywatności UE-USA.

Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce (jak opisano powyżej). Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony może okazać się niemożliwe. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dezaktywującą DoubleClick. Alternatywnym rozwiązaniem wobec wtyczki do przeglądarki, które można zastosować również na przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, jest wyłączenie przycisku „Personalizacji reklam” w Ustawieniach reklam Google. W takim przypadku Google będzie wyświetlać tylko ogólne reklamy, które nie zostały wybrane na podstawie zebranych o Tobie informacji.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google.

Korzystanie z przycisków społecznościowych

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Ci korzystanie z tzw. przycisków społecznościowych. Przyciski te są umieszczone na naszej stronie internetowej wyłącznie w formie ikony i zawierają link do odpowiedniej strony internetowej danego dostawcy. Po kliknięciu na ikonę zostaniesz przekierowany na stronę danego dostawcy. Dopiero w tym momencie Twoje dane zostaną przesłane do odpowiednich dostawców. Jeśli nie klikniesz na ikonę, nie dojdzie do wymiany danych pomiędzy Tobą a dostawcami przycisków społecznościowych. Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portale społecznościowe są zawarte w warunkach korzystania z usług poszczególnych dostawców.

Na naszej stronie umieściliśmy przyciski społecznościowe następujących firm:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
LinkedIn Corporation (1000 W Maude Ave - Sunnyvale - CA 94085 - USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
Youtube/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View - CA 94043 - USA)

5. Korzystanie z usług świadczonych przez innych dostawców

Monitorowanie konwersji i korzystanie z narzędzia grupy niestandardowych odbiorców z witryny przy użyciu piksela Facebooka.

Na naszych stronach internetowych używamy piksela Facebooka, czyli piksela zbierającego dane o odwiedzających udostępnianego przez firmę Facebook Inc., z siedzibą po adresem: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wywołując ten piksel przez przeglądarkę, Facebook może sprawdzić, czy reklama na Facebooku przyniosła owoce. Ma to miejsce na przykład w przypadku zakupu dokonanego na stronie internetowej. W tych celach otrzymujemy z Facebooka wyłącznie dane statystyczne i zanonimizowane, bez odniesień do konkretnych osób. Dzięki temu możemy analizować skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i w celu badań rynku oraz ulepszać nasze usługi.

Piksel Facebooka używamy również w celu korzystania z narzędzia grupy niestandardowych odbiorców z witryny. Zwracamy uwagę, że jako operator strony internetowej nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebooka. Możemy jedynie wybrać, jakiej grupie użytkowników Facebooka (np. według wieku czy zainteresowań) ma być wyświetlana nasza reklama. W tym celu stosujemy jedną z dwóch procedur grupy niestandardowych odbiorców, w ramach których żadne zbiory danych, w szczególności żadne adresy e-mail użytkowników (zaszyfrowane lub nie) nie są przesyłane do Facebooka.

Za pośrednictwem piksela Facebook otrzymuje między innymi informacje z Twojej przeglądarki o tym, że nasza strona została wywołana przez Twoje urządzenie. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie i nie uruchomiłeś procedury rezygnacji, Facebook tworzy plik cookie umożliwiający Twoją identyfikację. Jeżeli jesteś zalogowany na Facebooku lub zalogujesz się później, dane te mogą zostać przypisane do Twojego konta na Facebooku, w związku z czym ma miejsce przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli jesteś zarejestrowany na Facebooku, aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami na temat ochrony danych osobowych tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/. Kliknij tutaj, aby wycofać zgodę na korzystanie z piksela Facebooka.
Piksel Facebooka jest przechowywany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zamieszczaniu ofert dostosowanych do potrzeb użytkownika, w kontekście reklamy dopasowanej do użytkownika.

Korzystanie z Map Google (Google Maps)


Nasza strona korzysta z usług map Google świadczonych przez firmę Google LLC, z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Aby wykorzystywane przez nas dane map Google mogły być umieszczone na naszej stronie i wyświetlane w Twojej przeglądarce, podczas wywoływania strony kontaktowej Twoja przeglądarka musi połączyć się z serwerem Google, który może znajdować się w Stanach Zjednoczonych. W przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Google podlega Tarczy Prywatności UE-USA. W ten sposób Google otrzymuje informację, że strona kontaktowa naszej witryny internetowej została wywołana przez adres IP Twojego urządzenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes w zamieszczaniu usług mapy w celach kontaktowych.

Jeśli podczas korzystania z usług mapy Google na naszej stronie jesteś zalogowany do swojego profilu Google, Google jest w stanie powiązać tę aktywność z Twoim profilem. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, musisz wylogować się z Google przed wyświetleniem naszej strony kontaktowej. Google przechowuje Twoje dane i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i spersonalizowanej prezentacji map Google. Możesz zgłosić sprzeciw wobec zbierania tych danych przez Google.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google oraz w dodatkowych warunkach korzystania z usług Mapy Google.

6. Kiedy Twoje dane zostaną usunięte?

Masz prawo w każdej chwili poprosić o informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W ramach przekazywania tych informacji wyjaśnimy, jak przetwarzamy dane i przedstawimy zestawienie przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych.
Jeżeli przechowywane przez nas dane są niepoprawne lub nieaktualne, masz prawo do ich sprostowania.

Możesz również zażądać usunięcia swoich danych. W wyjątkowych przypadkach, gdy usunięcie danych nie jest możliwe ze względu na inne przepisy prawne, dane są blokowane w taki sposób, by były dostępne wyłącznie do celów związanych z tymi przepisami.

Możesz ograniczyć przetwarzanie swoich danych, np. jeśli uważasz, że przechowywane przez nas dane nie są poprawne. Masz również prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że na Twój wniosek przekażemy Ci kopię cyfrową zawierającą podane przez Ciebie dane osobowe.

W celu dochodzenia opisanych tu praw możesz w każdej chwili się z nami skontaktować, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych.
Ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz masz prawo wnieść skargę do organu nadzorującego realizowaną przez nas ochronę danych. Możesz skorzystać z tego prawa w organie nadzorczym w państwie członkowskim, w którym mieszkasz lub jesteś zatrudniony bądź w miejscu, w którym nastąpiło domniemane naruszenie ochrony danych.

7. Na czym polega Twoje prawo do ochrony danych?

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. W ramach przekazywania tych informacji wyjaśnimy Ci proces przetwarzania i przechowywanych danych osobowych.
Jeżeli przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe lub nieaktualne, masz prawo do ich sprostowania.

Możesz również zażądać usunięcia swoich danych. Jeżeli usunięcie wyjątkowo nie jest możliwe ze względu na inne przepisy prawa, dane są blokowane, aby były dostępne tylko w tym celu prawnym.
Ponadto możesz ograniczyć przetwarzanie swoich danych m.in. jeśli uważasz, że przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, innymi słowy na Twoje żądanie przekazujemy Ci kopię cyfrową zawierającą podane przez Ciebie dane osobowe.

W celu dochodzenia opisanych tutaj praw możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych. Dotyczy to również sytuacji, gdy chcesz otrzymać kopie gwarancji na dowód odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Ponadto masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które opiera się na art. 6 ust. 1 e lub f RODO. Wreszcie masz prawo złożyć skargę do odpowiedzialnego za nas organu nadzorczego ds. ochrony danych. Możesz skorzystać z tego prawa w organie nadzorczym w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, zatrudnienia lub miejsca podejrzenia naruszenia.

8. Prawo do wycofania zgody i sprzeciwu

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę. W takim przypadku w przyszłości nie będziemy już przetwarzać danych, które są przedmiotem zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO, masz prawo zgodnie z art. 21 RODO wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, o ile istnieją ku temu powody związane z Twoją szczególną sytuacją lub gdy sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu. W tym drugim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które jesteśmy zobowiązani zrealizować bez konieczności podawania przez Ciebie uzasadnienia.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do wycofania zgody lub prawa do sprzeciwu, wystarczy, że zgłosisz to w sposób nieformalny, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych.

9. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy aktualne rozwiązania techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony Twoich danych osobowych przed zagrożeniami podczas przesyłania danych, jak również przed ryzykiem zapoznania się z Twoimi danymi osobowymi przez osoby trzecie. Rozwiązania te są odpowiednio dostosowywane do aktualnego stanu techniki. W celu zabezpieczenia danych osobowych podawanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej korzystamy z protokołu TLS (Transport Layer Security) szyfrującego wprowadzane przez użytkownika informacje.

10. Zmiana polityki prywatności

Od czasu do czasu aktualizujemy niniejszą politykę prywatności, na przykład kiedy wprowadzamy zmiany na naszej stronie internetowej lub gdy zmieniają się wymogi prawne bądź urzędowe.

Wniosek o rezerwację wizyty

Wyślij prośbę o rezerwację wizyty w wybranym salonie optycznym.Telefon
??data.request.mail??

Twoja lista życzeń

Aby pomóc optykowi w przygotowaniu się do wizyty, dołącz swoją listę życzeń, zawierającą wybrane soczewki i oprawy do prośby o rezerwację.

Prośba o umówienie wizyty pomyślnie przesłana do

Niedługo otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem danych, które przesłano do salonu optycznego. Salon optyczny skontaktuje się z Tobą bezpośrednio, by zaplanować wizytę.

WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ
Niestety nie udało się przesłać prośby!

Prosimy spróbować ponownie.