0
    Du befinner deg i dette området: Om Rodenstock  
 
Send din huskeliste
 
 
 

Løs oppgaven.*

20

+

=

tjueseks

 

En annen oppgave,,
klikk her.

 
 

*Må fylles ut

 
 
nav-Id: 1648447 - doc-Id: 1642406
Selskapet Rodenstock.Net
Favoritter (0)
Favoritter (0)
Dine lagrede favoritter
 
 

Ingen favoritter

 
Søk
Søk
 
 
 
 
 
 

Rodenstocks formålsparagraf

Verdier som kjennetegner den daglige virksomheten i Rodenstock.

Josef Rodenstock var forut for sin tid da han i 1877 sa følgende: “Synsforstyrrelser er ikke en sykdom, men noe som kan rettes opp svært enkelt dersom du forstår synssystemet i sin helhet.” Dette er en arv vi ivaretar den dag i dag, og den levendegjøres i alle våre produkter og i hver eneste innovasjon fra Rodenstock.

Våre selskapsverdier ble dannet på det grunnlaget. Verdiene sørger for lojalitet, motivasjon, verdsetting og prestasjoner, både internt og overfor kundene. På denne måten bidrar de aktivt til å forme selskapskulturen og Rodenstocks suksess.

Våre selskapsverdier

Selskapsverdier veileder de ansatte i deres handlinger og skaper tillit. Når man vet at alle ansatte har de samme verdiene og etterlever disse bevisst, fremmer det lagånd og vilje til å ta ansvar for virksomheten, samt kreativ fleksibilitet. Dessuten har verdiene våre røtter i årelange tradisjoner som Rodenstock og hver enkelt medarbeider står for. De utgjør vår identitet og personlighet som fastsetter hvordan vi oppnår våre mål, sammen former våre arbeidsrelasjoner og handler overfor kundene eksternt.

Glede

Vi utfører arbeidet med glede og overbevisning - det er også noe vi utstråler. I denne prosessen håndterer vi oppgavene med stå-på-vilje og entusiasme.

Ansvar

Som “pionerer” tar vi ansvar for hva vi gjør og bruker friheten vår til å være kreative og fatte beslutninger. I prosessen tar vi alltid nye veier og lærer fra tilbakemeldinger og feil.

Ærlighet

Vi sier hva vi mener, og vi gjør hva vi sier. Som en rollemodell har vi en åpen, takknemlig og lojal atferd overfor selskapet, ansatte, kunder og forretningspartnere.

Prestasjoner

Vi yter for å oppnå best mulige prestasjoner for hele selskapet. I denne prosessen er vi topp motiverte og nøyer oss ikke med gjennomsnittlig innsats.

Suksess

Vi gleder kundene med våre handlinger, uansett om de er eksterne eller interne. Det er vår målsetning å lykkes profesjonelt over tid og oppnå våre profesjonelle målsetninger i teamet. Vi gleder oss over å lykkes underveis i prosessen, og dette gir oss styrke og energi.

Vår selskapskultur

Vi ser på selskaps- og lederkulturen vår som et viktig konkurransefortrinn. Rodenstock og medarbeiderne bidrar aktivt til å danne selskapets kultur ved bevisst å etterleve våre selskapsverdier. Dette fører til de følgende fem søylene som selskapskulturen bygger på, og som hver enkelt medarbeider i Rodenstock står for:

Initiativrike handlinger

Vi tar ansvar for hva vi gjør ved å ta egne initiativer og bruker denne friheten til å handle og fatte beslutninger.

Lagånd

Vi fungerer som et team, lytter til hverandre og støtter hverandre når vi kan for teamets beste.

Strategi og utføring

Vi utarbeider systematiske strategier og utfører dem konsekvent.

Fokus på kunde og sluttkunde

Vi ser på oss selv som en tjenesteyter for våre kunder og behandler dem med takknemlighet ved å lytte til dem og forstå deres behov.

Førsteklasses varer og tjenester

Vi står for “førsteklasse” ved å betjene våre kunder i alle faser av forretningsrelasjonene gjennom perfekt arbeid og ypperlige kvalitetsstandarder.