0
    Du befinner deg i dette området: Om Rodenstock  
 
Send din huskeliste
 
 
 

Løs oppgaven.*

5

+

=

tjueseks

 

En annen oppgave,,
klikk her.

 
 

*Må fylles ut

 
 
nav-Id: 1648443 - doc-Id: 1642413
Selskapet Rodenstock.Net
Favoritter (0)
Favoritter (0)
Dine lagrede favoritter
 
 

Ingen favoritter

 
Søk
Søk
 
 
 
 
 
 

Rodenstock gjennom fire generasjoner

Finn ut mer om den velkjente, tyske pionerfamilien Rodenstock, samt om selskapets historie.

Randolf Rodenstock: 1990-2003

Etter å ha avlagt en grad innen fysikk og deretter en MBA på ledelsesskolen Insead i Fontainbleu, Frankrike, startet Randolf Rodenstock i selskapet i 1976. I starten ledet han selskapet sammen med faren. Han tok over det fulle ansvaret i 1990 og orienterte Rodenstock mot kravene om økt globalisering.

På grunn av økende press på kostnadene, flyttet Randolf Rodenstock store deler av produksjonen til utlandet, slik at konkurranseevnen ble ivaretatt. Han moderniserte selskapet tålmodig, samtidig som han oppfordret til og fokuserte på “briller” som kjerneaktiviteten.

I 2002 ga Randolf Rodenstock selskapet en struktur som var egnet for kapitalmarkedet og åpnet for tilgang for andre aksjonærer enn familien, slik at selskapet kunne forberedes for børsnotering. I 2003 gikk han fra å være administrerende direktør til å sitte i styret, og beholdt båndet til Rodenstock-konsernet på den måten.

I dag er professor Randolf Rodenstock partner med styreansvar for familiens holdingselskap, Optische Werke G. Rodenstock GmbH & Co. KG (OWGR). Han er for øvrig også aktiv innen mange ærefulle funksjoner. Etter 15 år som leder av forbundet for Bayerns metall- og elektrisitetsbransje (VBM) og forbundet for Bayerns økonomi (vbw), er han nå ærespresident av vbw.
Han er vise-president av føderasjonen for tysk industri (BDA), medlem i styringskomiteen for føderasjonen for tysk industri (BDI) og formann ved Roman Herzog-instituttet.

Rolf Rodenstock: 1953-1990

Rolf Rodenstock tok utdanning og doktorgrad innen bedriftsledelse og ble senere kvalifisert som foreleser og tok over ledelsen etter faren i 1953. Han ga form til omstruktureringen og det økonomiske miraklet i Rodenstock. Rolf Rodenstock ble ansett å være blant de mest distingverte pionerkreftene i den unge, føderale republikken.

I tillegg til brilleglass, fokuserte han hovedsakelig på produksjon av briller og la dermed grunnlaget for RODENSTOCK-merket. Under hans ledelse ble moderne industriplanlegging og produksjonsmetoder innført, og det ble stiftet datterselskaper i mange land.

Dessuten tok Rolf Rodenstock også samfunnsansvar. Han var for eksempel leder av føderasjonen for tysk industri (BDI) fra 1978 til 1984. Han fungerte som leder av instituttet for tysk økonomi (IW) fra 1966 til 1978. I perioden 1971-1990 satt han i sjefsstolen for industri-og handelskammeret (IHK) for Munchen og øvre Bayern.

Alexander Rodenstock: 1905-1953

Alexander Rodenstock sluttet seg til selskapet i 1905, 22 år gammel. På farens oppfordring avbrøt han fysikk- og økonomistudiene og tok over ledelsen av familieforetaket i 1919.

Da han sluttet seg til selskapet, hadde Rodenstock 200 ansatte, og arbeidsstyrken økte over ti ganger dette tallet innen han døde i 1953. Hans æra var kjennetegnet av grundighet og standhaftighet. Vekstperiodene som fant sted før 1. verdenskrig og i 1930-årene måtte håndtere katastrofale utviklingsforhold som to verdenskriger og en økonomisk krise.

På tross av alle oppturer og nedturer, var Alexander en klar tilhenger av familiebedriftens private natur. Han lyktes i sin motstand mot forsøk på overtakelse og en påtvungen fusjon med en konkurrent i den nasjonalsosialistiske perioden.

Alexander Rodenstock tok del i Munchens Sovjet-revolusjon på borgerskapets motrevolusjonære og var Munchens rådmann for Bayerns Folkeparti fra 1919 til 1925. I tillegg besatt Alexander Rodenstock en rekke ærefulle verv i bransjerelaterte og sosialpolitiske institutter.

Josef Rodenstock: 1878-1905

Josef Rodenstock (32) var dørselger av selvutviklede måleinstrumenter og brilleinnfatninger, og 1. januar 1978 startet han forretningsdrift sammen med broren Michael gjennom selskapet ”G. Rodenstock”, som hadde blitt stiftet i Würzburg i 1877.

Selskapets hovedkontor hadde flyttet til Munchen i 1883 og er fortsatt der i dag.

Den autodidakte mannen, som likte å ta sjanser, var en blanding av nytenkning, mot og et uvanlig høyt intellekt. Han var ansett som rettferdig, hjelpsom og morsom, men ”ble kraftig sint over feil eller når ting gikk galt”. Han bygget opp selskapet fra to tomme hender med energi og en jernvilje til å stå på. Selv om han raskt ble svært rik, var han fortsatt en nøysom mann i forhold til egne behov.

Som forretningsmann firet han aldri på et argument dersom han var overbevist om at det var viktig for utviklingen av selskapet. Han bekjempet ”uprofesjonelle brilleselgere”, gikk til søksmål mot konkurrenter og kjempet mot øyeleger som klaget på Rodenstocks informative publikasjoner.