nav-Id: 1588468 - doc-Id: 1586129

Rodenstocks værdier

Værdier, der præger det daglige arbejde hos Rodenstock.

Josef Rodenstock var langt forud for sin tid, da han i 1877 udtalte: „Synsfejl er ingen sygdom, men kan afhjælpes, når man forstår synssystemet i sin helhed.“ Vi mener det samme i dag, og denne opfattelse lever videre i alle vores produkter og i enhver af vores Rodenstock innovationer.

Grundlaget er virksomhedens værdier. Disse værdier medfører engagement, motivation, respekt og præstation, både internt og over for vores kunder. Derved præger disse værdier aktivt vores virksomhedskultur og Rodenstocks succes.

Vores virksomheds værdier

En virksomheds værdier er noget, medarbejderne kan pejle efter i forbindelse med arbejdet, og de giver tillid. Når man ved, at hver enkelt medarbejder deler de samme værdier og bevidst søger at omsætte dem i praksis, fremmer det teamgejsten og viljen til at tage ansvar og til at udnytte de muligheder, der opstår. Endvidere er vores værdier rodfæstet i en mangeårig tradition og udtrykker det, som Rodenstock og hver enkelt medarbejder står for. De er vores identitet og personlighed, der bestemmer, hvordan vi når vores mål, hvordan vi samarbejder, og hvordan vi agerer over for kunden.

Glæde

Vi arbejder med glæde og af overbevisning - og det kan også ses. Vi går til opgaverne med energi og begejstring.

Ansvar

Som virksomhed tager vi ansvar for vores handlinger, og vi udnytter vores muligheder innovativt og kreativt. Vi går altid nye veje og tager ved lære af tilbagemeldinger og fejl.

Autenticitet

Vi siger, hvad vi tænker, og vi gør, hvad vi siger. Over for virksomheden, medarbejderne, kunderne og forretningspartnerne optræder vi åbent, anerkendende og imødekommende.

Ydelse

Vi søger altid at levere det bedst mulige arbejdsresultat i hele virksomheden. Vi er fuldt motiverede, og vi stiller os ikke tilfredse med gennemsnittet.

Succes

Vi ønsker at begejstre vores kunder - såvel eksterne som interne - gennem vores handlinger. Det er vores mål at opnå varig succes i forbindelse med vores arbejde, og vi ønsker at opnå disse mål i vores team. Vi nyder den succes, arbejdet giver, og får derigennem ny kraft og energi

Vores virksomhedskultur

Vores virksomheds- og ledelseskultur ser vi som en vigtig konkurrencefordel. Rodenstock og vores medarbejdere støtter aktivt op om vores virksomhedskultur, idet vi bevidst forfølger vores virksomheds værdier. Dette er basis for de følgende fem søjler, som vores virksomhedskultur er baseret på, og som hver enkelt medarbejder hos Rodenstock støtter op om:

Initiativrigdom

Vi tager ansvar for vores handlinger, idet vi tager initiativ under ansvar, udnytter vores muligheder og træffer beslutninger.

Teamgejst

Vi agerer som et team, lytter til hinanden og hjælper hinanden som team og efter evne.

Strategi og implementering

Vi udvikler gennemtænkte strategier og implementerer dem konsekvent.

Kunde- og slutbrugerfokus

Vi ser os selv som serviceudbydere over for kunderne, rådgiver dem med respekt, lytter til dem og identificerer deres behov.

Premium produkter og tjenester

Vi står for „Premium“, idet vi betjener vores kunder med perfekt arbejde og med de højeste kvalitetskrav i alle samarbejdets faser.