nav-Id: 1563478 - doc-Id:
/ Press & News / Press releases / Bättre syn med biometrisk intelligens (Swedish Version)

Press News

 

22.10.2020 // Category: Public Press


Bättre syn med biometrisk intelligens (Swedish Version)Munich, October 2020.Alla ögon är olika. Trots det har olikheterna i stor utsträckning ignorerats av glasögontillverkare fram till nu. Progressiva glasögon är särskilt begränsade av att inte ta hänsyn till hur det individuella ögat ser ut, begränsningen innebär att endast två procent av de tillverkade glasögonen verkligen passar individen. Men, tack vare den innovativa filosofin B.I.G. Vision® for all tar Rodenstock bort begränsningarna. Rodenstock är den första glasögontillverkaren som kan mäta varje enskilt öga och därför tillverka de mest exakta biometriskt intelligenta glasögonen på marknaden, med hjälp av omfattande datainsamling från tusentals mätpunkter i ögat.


Omfattande mätning av ögat som grund för biometriskt intelligenta glasögon
”Vi är den enda glasögontillverkaren som mäter hela ögats biometri. Det inkluderar ögats längd och flera tusen datapunkter”, berättar Anders Hedegaard, VD för Rodenstock-koncernen. ”Det mäts av optikern med vår DNEye®-scanner och används direkt i tillverkningen av det individuella glaset.” Baserat på dessa data beräknar Rodenstock en biometrisk ögonmodell och kan för varje enskilt öga fastställa fovea , området för ögats skarpa seende. Glasen som tillverkas på det här sättet ger möjlighet till knivskarp syn i alla blickriktningar. Både i det perifera synfältet och i fokussynen, på kort och långt avstånd.


98 % av alla progressiva glasögon passar inte användarens ögon perfekt
”Inom optiken har man väldigt länge nöjt sig med att glasögonglas efter en standardmodell. Därför tillverkas de flesta progressiva glasögonen idag efter fasta parametrar, som bara passar en liten procentandel av alla glasögonanvändare världen över. Det innebär att 98 % av de som använder progressiva glasögon använder glas som inte är perfekt anpassade efter deras ögon”, förklarar Dietmar Uttenweiler, FoU- och marknadschef hos Rodenstock. Till exempel stämmer standardmåttet för ögats längd bara för 14 % av alla ögon, hornhinnans sfäriska brytningsförmåga passar för 27 %, den astigmatiska brytningsförmågan passar för 16 % och djupet av den främre ögonkammaren passar för 25 %. Slår man ihop alla dessa värden motsvarar bara 2 % av alla ögon standardmodellen. Det innebär att bara 2 % av alla glasögonanvändare med progressiva glasögon använder sin fulla synpotential.


B.I.G. Vision® ger högre livskvalitet
B.I.G. Vision® med DNEye®-tekniken från Rodenstock ger en dynamisk och naturlig synupplevelse. De biometriskt intelligenta glasögonen är perfekt anpassade efter ögat och ger upp till 40 % skarpare syn på nära håll och mellanavstånd, samt 8,5° bredare synfält på korta avstånd. Baserat på erfarenheter av de biometriskt intelligenta glasögonen har en stor del av glasögonanvändarna i en schweizisk undersökning uppgett att de upplever stora fördelar: 88 % av de tillfrågade upplevde ökad synkomfort med sina DNEye®-optimerade glas än med sina gamla glasögon, 92 % såg skarpare än tidigare och 84 % upplevde ett bättre kontrastseende.


Om Rodenstock:
Rodenstock-koncernen är en världsledande tillverkare av oftalmiska glasögon av hög kvalitet. Med sin företagsfilosofi ”B.I.G. VISION® FOR ALL - Biometric Intelligent Glasses®” (biometriskt intelligenta glasögon), står glasögontillverkaren för ett paradigmskifte inom individanpassade progressiva glasögon. Företaget grundades 1877 och har sitt huvudkontor i München, Tyskland. Företaget har runt 4 900 medarbetare runt om i världen och har försäljningskontor och distributionspartners i över 85 länder. Rodenstock har produktionsanläggningar på 14 platser i 13 länder.


Mer information finns på www.rodenstock.com/press

Du hittar oss även på:
facebook.com/Rodenstock/
www.youtube.com/RodenstockGroup
www.instagram.com/rodenstock_official/
www.linkedin.com/company/Rodenstock-Group

Press Contact:
Rodenstock GmbH
Sandra Wenz-Kaytan
Sandra.Wenz-Kaytan@rodenstock.com
Tel: +49 89/7202-684