Optiska fenomen

Optiska fenomen

Överraskningar från synvärlden

Optiska fenomen - ofta reflekterar vi inte ens över dem. Vi ser dem som självklarheter. Men vi borde lära oss förstå mer
av den fantastiska koppling som sker mellan ögon och hjärna; den är ju så viktig för vår
varseblivning och därmed för vår världsuppfattning. På de här sidorna visar vi några optiska fenomen och
förklarar varför de uppstår. Låt dig ryckas med och upptäck hur våra synintryck och vår varseblivning påverkas av
olika ljus- och bildillusioner!
Choose your Country [x]